Skagen Radio

skagen radio

Betjeningspult.
Kystradiostationernes vigtigste opgave er at hjaelpe nödstedte skibe, men länge var de også bindeled mellem söens folk og de pårörende på land. I 1980 ekspederede de fire kystradiostationer samlet 251.171 telegrammer og 595.235 samtaler.
Mobiltelefoni har overtaget de fleste private samtaler i kystnaere områder, mens kystradioen stadig tager sig af nöd- og sikkerhedstjenesten.

Inlämnat av Matts Brunnegård