STOCKHOLM juli 1923 (T.T.)

Tisd. 17/7 1923, Vaxholmsradion ur funktion.

Ett missöde, som gjort stationen obrukbar en vecka.
Vaxholms radiostation råkade på måndagen enligt Sv.D. ut för ett missöde som gjorde den obrukbar på en vecka. En av flottans bogserbåtar, som på släp hade en större pråm, råkade nämligen gå för nära land, varvid en av pråmens master fastnade i en tråd, som löper från antennen och in på stationen. Följden blev att hela antennen drogs ned i vattnet och radiostationen sattes ur funktion .

Torsd. 19/7 1923, Vaxholms radiostation åter i funktion.

Som förut omnämnts blev en s.k. nedledning vid Vaxholms radiostation avsliten på måndagen på grund av att masten på en under ledningen passerande pråm fastnade i
ledningen. Man antog till en början, att reparationsarbetet skulle ta omkring en veckas tid i anspråk.

Dess bättre har det visat sig, att skadorna voro lättare avhjälpta än som beräknades. Arbetet har dock varit ganska svårartat, bl. a. av den orsaken att den avslitna ledningen huggit sig fast i sjöbotten. Trots detta hade man på onsdagsmiddagen kommit så långt med iordningställandet av ledningen att man skulle ha stationen klar för trafik på eftermiddagen.

Stig A Comstedt från Norrköpingstidning