Radion från Polhemsgymnasiet

Bild1

Vid tekniska gymnasiet på Valand verkade under 60-talet en lektor i elektronik vid
namn Ingvar Svensson. Han gillade att producera sitt eget undervisningsmaterial och
skrev hela kompendier som eleverna fick köpa.

Eftersom han var en god pedagog lär han även ha konstruerat denna radio för att
kunna beskriva uppbyggnaden av en vanlig superheterodynmottagare för LV, MV,
och KV-banden. Denna mottagare står i dag helt funktionsduglig i Radiomuseets
reception. Den är registrerad RM6043.

Om det är någon läsare har något mera att berätta om denna mottagare och dess
konstruktör så hör gärna av dig.

Lars Lindskog