På HAM-radio med lite andra ögon

Under ett par dagar på sommaren möts varje år tusentals radioamatörentusiaster från Tyskland, Europa och hela världen i Friederichshafen i södra Tyskland för att möta vänner, ta del av tekniska nyheter, få idéer, handla nya och begagnade saker mm mm.

Flera från Radiohistoriska föreningen har genom åren besökt HAM.

Faktaruta
HAM RADIO är en internationell mässa som arrangeras varje år i Friederichshafen av DARC (Deutschen Amateur-Radio-Club). Det är Europas största Amatörradioträff.
DARC är den största tyska radioamatörföreningen med 36000 medlemmar och den tredje största i världen. Rubriken för årets mässa var ”Die Welt zu Gast in Deutschland” (”Tyskland är värd för hela världen”).

I år var det dags för Jeanette Nilsson och undertecknad att besöka mässan men vårt uppdrag var kanske lite annorlunda än vanligt. Vi ratade alla koaxialkablar, rör, antenner och mottagare och fokuserade på idéer, information, demonstrationer och kataloger om aktiviteter för barn och unga.

Vi ingår i föreningens aktivitetsgrupp vilken nu under några år har valt att fokusera på att ta fram aktiviteter för unga besökare och skolelever som kommer till Radiomuseet. Detta projekt ska resultera i en satsning på experimentväskor, särskilda barndagar och skolklassbesök för att stimulerar ungdomars intresse och experimentlusta inom radio- och elektronikområdet. Redan i höst arrangerar vi, under novemberlovet, ”Barnens Dag” på radiomuseet.

Aktivitetsgruppen ansökte om och fick i mars i år ett ansenligt bidrag av Stiftelsen forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia (RHS) för detta ändamål.

Som en del i detta projekt, för att vidga våra perspektiv och få nya idéer begav vi oss till HAM RADIO.

Med oss på resan hade vi också en teknisk rådgivare, Lennart Nilsson.

Faktaruta
Radiohistoriska föreningens aktivitetsgrupp består av Jeanette Nilsson, Lars Lindskog, Ann Strömberg, Ulla Svensson och Mia Ohlsson.
Aktivitetsgruppen arrangerar föreningens aktiviteter som Öppet Hus, temadagar, julfest, musikkvällar mm.

Den tyska amatörradioföreningen DARC bedriver sedan många år ett aktivt arbete med barn och unga för att intressera dem för radioteknik och amatörradio. Det främsta syftet är förstås att säkerställa föreningens och hobbyns överlevnad genom att intressera yngre för verksamheten. Man har valt att försöka nå de unga via kunskap och intresse för radiotekniken snarare än att fokusera på den mänskliga kommunikationen inom amatörradio. Jag tycker att det är ett klokt val. Unga idag är vana att kommunicera över hela världen via sociala medier och tycker nog spontant att amatörradio är ett ganska omständligt sätt att göra det på. Intresse för teknik är lättare att väcka med hjälp av blinkande och tutande små projekt du kan tillverka själv. Lödning upplevs som exotiskt och spännande. Tjusningen i den sociala sidan av att vara radioamatör kommer de nog att erfara längre fram.

DARC har dels byggt upp en ungdomsverksamhet med så kallade bastel-klubbar som fritt översatt betyder meka eller teknikpyssel klubbar. Man träffas en gång i veckan och lär sig bygga först enkla och sedan mer avancerade elektroniska prylar. De ordnar också läger med liknande innehåll. När ungdomarna är i tonåren är de så avancerade att de kan hantera och bygga den teknik som krävs för att vara en aktiv radioamatör. Jag fick intrycket av att de i klubben också väver in lite radioamatörverksamhet (anpassat efter ålder).

På mässa demonstrerade de många projekt och det fanns möjlighet för unga besökare att pröva på. Barnen var mycket intresserade och koncentrerade trots den stimmiga mässmiljön. Som du kan se på bilderna så kräver dock denna verksamhet många vuxna som kan instruera och hjälpa till.

En annan väg att nå unga är via skolan och DARC har därför valt att engagera sig i AATiS.

AATiS, ”Der Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule” är en sammanslutning och arbetsgrupp för amatörradio och telekommunikation i skolan. Det är en gemensamnyttig förening med kompetenta partner som lärare, ungdomsledare, utbildare i industrin och breda intressenter.

Syftet är att stödja skolelever och ungdomar att engagera sig i projekt med fokus på matematik, informatik, naturvetenskap, teknik samt få kontakt med amatörradioverksamhet för att skapa ett intresse för framtida studier i dessa ämnen.

AAITS har 650 medlemmar och ger lärarutbildningar, producerar omfattande instruktionshäften och säljer byggsatser för experiment.

De ser sig som ”multiplikatorer”, i och med att de utbildar och utvecklar de som i sin tur direkt jobbar med barn och ungdomarna i skolan och på fritiden. På så sätt får man en bra utväxling på insatt arbete.

I AATiS monter fann vi mängder av tipshäften och möjligheter att inköpa material till teknikpyssel. De är en av leverantörerna av material till aktiviteterna i DARC:s bastelklubbar (se ovan).

Efter mycket letande hittade vi fler leverantörer av enkla elektronikbyggsatser för barn som Pollin Electronic.

En annan mycket givande kontakt fick vi med ett museum liknande vårt – ”Elektronik Museum Tettnang” beläget norr om Friederichshafen. De hade också barnaktiviteter i sin monter och delgav oss frikostigt alla sina erfarenheter och tips. Vi fick också löfte om att kunna beställa några exempel på enkla och billiga elektronikbyggsatser.

Parallellt med HAM RADIO pågick i mässlokalerna en ”Maker faire”, en slags hantverksmässa med allt från Robotteknik till Fantasykläder och handväskor. Mest fascinerade var att se alla robotar som byggts på många olika sätt ofta med hjälp av Arduino eller Raspberry Pi.

Att bygga med hjälp av dessa kan kanske bli ett lite mer avancerat byggprojekt som vi i föreningen kan erbjuda äldre intresserade ungdomar. Vi var helt fascinerade och idéerna virvlade runt i våra huvuden.

En av de många amatörradioföreningar som hade monter på HAM RADIO var SSA, Sveriges Sändareamatörer. De var mycket entusiastiska över vår nya besöksstation och delade ut våra broschyrer om Radiomuseet i Göteborg.

Vi fick lite tid att se och besöka den vackra staden Friederichshafen som ligger i vackra omgivningar vid Bodensjön. Speciellt har de ett intressant och välgjort Zeppelinmuseum. Friederichshafen var huvudorten för utvecklingen och byggnationen av dessa luftfarkoster i Tyskland för drygt hundra år sedan. Både museet och HAM RADIO är väl värt ett besök.

Fulla av idéer och inspiration begav vi oss efter tre långa dagar hemåt för att nu börja sortera intryck, beställa, pröva och planera tillsammans i aktivitetsgruppen.

Ett stort tack till ”Stiftelsen forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia” (RHS) för hela projektbidraget på 16 000 kr av vilka vi använt en fjärdedel som bidrag till denna resa.

Ann Strömberg