Välkommen till Radiomuseets nya hemsida.

Avsikten är att webbplatsen skall bli mer dynamisk.  För det använder vi bloggverktyget WordPress, vilket gör att fler personer kan publicera inlägg och uppdatera webbplatsen. Synpunkter på webbplatsen kan lämnas i kommentarsfältet till detta inlägg.

Den nya webbplatsen har i stort samma innehåll som den gamla, men med en modifierad struktur. De flesta sidor är konverterade men vissa har kvar i den gamla layouten, men med länkar till den nya för de sidor som finns där.

Utdragen ur nyhetsbrevet och Audionen ersätts av inlägg på webbplatsens ingångssida, vilka kommer att publiceras löpande.

Viktor Ohlsson
Webbmaster för Radiomuseets webbplats