Frankrike har släckt ned långvågssändningarna

I NfR nr 80 den 1 september 2015 kunde vi rapportera att franska radion ORTF hade beslutat att släcka ned tio MV-sändare samt LV-sändaren Alouise vi årsskiftet 2016-17. På nyårsafton vid 12-slaget tog France Inter avsked av långvågen. 162KHz ställer sig i raden av flertalet stationer som lämnat långvågen de senaste åren. Sparkrav ligger bakom beslutet. France Inter ska spara omkring 60 miljoner kr.

Sändaren låg placerad utanför den lilla staden Allouis i departementet Cher. Allouis var avsett att ge Frankrike en långvågssändare med uppdrag att ”föra nationens röst till varje franskt hem”. Allouis var också tvunget att inrymma en kortvågssändare, som skulle ”vara tillgänglig för utsändning till de olika koloniala delarna av vårt imperium”.

Platsen hade den fördelen att vara på en öppen fri plats och tillräcklig långt från alla berg som kan hindra vågutbredningen. Sändaren togs i drift 1938 under namnet
”National”. Den bestod av två 450kW sändare och med fyra antennmaster om 250 m började man sända ut radioprogrammen.

I september 1939 inleddes kortvågssändningar från Allouis, under namnet ”World” några hundra meter från ”National”. Den var utrustad med två sändare på 100kW. Bara dagar efter driftsättning av kortvågssändarna bröt andra världskriget ut. Allouis togs omedelbart i beslag av tyskarna. De utnyttjade sändaren för sina egna propagandasändningar. 1942, sprängde motståndsrörelsen långvågssändaren delvis, för att skada anläggningarna.

Under sommaren 1944 sprängde tyskarna sändaren helt och förstörde alla ortvågssändare.
Den 1:e januari 1945 återupptog man utsändningarna mot utlandet från två 100 kW sändare. Långvågssändaren var tyst i åtta år. Återuppbyggnaden tog lång tid eftersom allt förstörts.

Den 19:e oktober 1952, inleddes utsändningarna från en sändare på 250kW och en antenn på 300 m. 1957 installerades en andra sändare på 250kW och den 1:a juli 1967 en tredje på 600kW vilket gav en samlad uteffekt på 1100 kW.

ORTF riktade sina kortvågssändningar mot Storbritannien, Italien, Centraleuropa, Algeriet och Tunisien. Utsändningen skedde via 17st gardinantenner vilka bars upp av 24st master mellan 20 och 60 m höga.

1968 var de 4st 100kW-sändarna föråldrade och ersattes fyra nya med samma effekt. Långvågen fick sin del av förändringarna 1974. En 1000 kW supervapotronsändare (ångkylt slutrör i ett slutet system) kopplades in för att komplettera redan befintliga sändare på plats. Långvågssändaren hade nu en uteffekt om 2100 kW. Den gamla masten på 300 m höjdes med 50 m och ommålades i rött och vitt. Ytterligare en mast på 350 m restes knappt 100 m från den första. Med denna utrustning fungerade stationen i kontinuerlig drift.

1975 började TDF (TéléDiffusion de France), som sköter om anläggningarna i Allouis, att ersätta de två äldre långvågssändarna från 1952 och 1957, med en ny sändare av nästa generation. Anläggningen invigdes den 2:e april 1981.

1977 ändrades sändarfrekvensen från 164 kHz till 163,840 kHz för att styra klockor med mycket stor noggrannhet. Den nya kvartskristallstyrda frekvensen motsvarar femte övertonen av 32768Hz. Från februari 1986 var frekvensen 162KHz. Från 1980, har man styrt sändningsfrekvensen med ett atomur med cesium 133, installerat av CNET (Nationella Centret från Studier av Telekommunikation). Efter denna installation används den som normalfrekvens över hela Frankrike.

Kortvågssändarcentrat Issoudun med 8 sändare på 100 kW ligger 40 km från Allouis och är uppfört 1950. Den säkerställer sedan dess utsändningar till utlandet. Den når inte samma regioner i världen som Allouis. Issoudun riktar sig till områden på mer än 3000 km avstånd med effekter som är högre än i Allouis med sina 4 st sändare på 100 kW.
Ursprungligen planerade för bägge platserna Allouis och Issoudun, Ett nytt antennsystem utformat och formgivet av Thomson och TDF, som kallas Allis-programmet. Detta ändrades 1994 efter ett avtal 1994 mellan TDF och RFI beslöts att koncentrera alla kortvågssändningar till Issoudun. Alla gardinantenner monterades ned i Allouis mellan 1995-1997. Issoudun har därefter försetts med 12 roterande rundstrålande Allisantenner tillsammans med 12 sändare på 500kW.

Kortvågen lämnade därefter Allouis men detta blev inte dödsstöten för långvågen.

De två 350 m höga tornen kommer att fortsätta att ge Frankrike utsändningar på långvåg av France Inter även efter årsskiftet 2016/17 men nu bara som en bärvåg . Sändningseffekten är 2 MW dagtid, går ned till 1 MW efter kl. 17 GMT vintertid och kl 19 GMT sommartid. Utsändning av programmet på France Inter fortsätter som vanligt på FM-bandet.

Översatt från Thierry Vignauds hemsida:
http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/am/allouis/fr-allouis.htm

Fakta och bilder på engelska:
https://en.wikipedia.org/wiki/Allouis_longwave_transmitter

Christian Stödberg