Flygradio, AS-100

Under andra världskriget började ABA (AB Aerotransport sedermera SAS) att planera för kommande flygtrafik. Man hade beslutat sig för att utveckla ett flygradiosystem som kunde placeras i ABA:s flygplan. Kravet var hög kvalitet och snabba eventuella reparationer. Kravet var även att enheterna kunde bytas snabbt genom att dra ut enheten ur stativet utan att behöva lossa kontakter på stativets baksida. Uppdraget gick till Standard Radio som var kända för kvalitetsbyggen.

ABA fick efter kriget överta 9st B17 bombplan från USA (totalt nödlandade 68st B17 i Sverige under kriget). Dessa B17 ombyggdes av SAAB till passagerarplan med plats för 14 passagerare. Krigsutrustningen i planen togs bort och den av Standard Radio tillverkade utrustningen monterades in.

Bilden till vänster visar radiostativet med
sändaren för lång- och kortvåg överst i stativet, därefter mottagare lång-, mellan- och kortvåg, följd av mottagaren kopplad till en pejlantenn. Frekvensområde var 180–6900 KHz. Längst ned i racken sitter en ”blindlandningsmottagare” AR- 10-A. Enheten har 2 mottagare, en mottagare med 6 kanaler inom frekvensområdet 30 – 40 MHz för
mottagning av kurssändaren (liknar dagens LOCsystem) dvs en indikatornål som visar om man ligger korrekt på kurs mot banan. (Tyska Lorenz systemet) Mottagare 2 tar emot signaler från en radiofyr och indikerar med signal att flygplanet passerar rakt över platsen för sändaren. Frekvens för markeringsfyren var 38 MHz. Extra finess var ett intercomsystem så att besättningen, piloter och navigatör kunde prata med varandra via headset.

Under samma tidsperiod strax efter krigsslutet köpte ABA även 47st Douglas DC-3 av USA som var stående i Europa efter andra världskriget. Även dessa utrustades med flygradio systemet Standard Radio AS100.

Mottagare AD-41A
Ritning på AD41A från en manual över SAS DC3 maskiner

NDB FYRLISTA 1944
SEK VISBY 361
SEM Gotska Sandön 351
SEO Vallentuna 406
SEP Vagnhärad 358
SER BJURVIK 352
SET Hällevik 367
SIC Norrsundet 356
SIE Skärhamn 360
SIH Grebbestad 405
SII Örskär 360
SIM Yttermalung 350
SIP Eda 354

Gammal frekvenslista i kHz över civilflygets NDB Radiofyrar år 1944. Idag finns bara Visby kvar = OV 351 KHz. Idag finns ca 125 NDB fyrar i Sverige, de flesta användes som
inflygningsfyr till ILS instrumentlandning i områden som saknar radartäckning.
Länk till gamla radiofyrar: http://justus.ownit.nu/flyg/

Lars Hallin