Fartygsradiostation på Väddö sjöfartsmuseum.

I Nyheter från Radiomuseet nr 31 1 juni 2013 presenterades arbetet med att förse Roslagens Sjöfartsmuseum med en radiohytt som skulle likna 1950/1960-talets fartygsradiostationer i svenska handelsflottan.

I samband med ett större evenemang i Roslagens Sjöfartsminnesförenings regi den 7 juni 2013 invigdes radiostationen som då inte var färdigutrustad. Förre radiotelegrafisten Hasse Fredriksson berättade inför ett stort antal besökare om ett sjömansyrke som både
tillkom och försvann under 1900-talet.

Det var under hösten 2010 som Rolf Schillén, också f.d. telegrafist, försökte få styrelsen för sjöfartsmuseet att gå med på att bygga upp en radiohytt på museet. Vad var det för något? Var skulle en sådan placeras? Knappast någon i styrelsen var intresserad.

Ett år senare kom Rolf och Evert Tryding i kontakt med Rolf Claesson på Radiomuseet i Göteborg för att diskutera utrustning till blivande radiohytten. Detta var i samband med telegrafistträffen hösten 2011. Robert Wahlgren hade redan kontakt med Matts Brunnegård.

I augusti 2013 åkte Rolf Schillén med hustru till Göteborg och lastade bilen full med apparater från Radiomuseet genom Claessons försorg. Mottagaren Eddystone skänkte
SM6BGM Göran Jönsson i Kungsbacka. I förråd har vi även ett par mottagare som passar in i en 40-talsstation.

Sändaren ST 450 har vi genom deposition hämtat från Tekniska Museet i Stockholm. Därefter har under 2013 och 2014 hytten försetts med övrig utrustning som kan ses på bild.

Museet hytt 1

 

Museet hytt 2

Utrymmet i museet blev en kompromiss men får anses som tillfredsställande. Ordföranden för Sjöfartsminnesföreningen Lars Nylén har lovordat resultatet och jämförde hytten
med motsvarande på gamla sjöfartsmuseet i San Francisco som han besökte i februari 2014. ”Helt klart är vår väsentligt mycket bättre” skrev han i ett mejl.

För att kunna demonstrera radiotrafik, speciellt telegrafi, har Rolf SM0LQE placerat sin gamla men väl fungerande transceiver Uniden 2020 undanskymd och kör nu amatörradiotrafik från hytten sedan 27 maj i år vid speciella visningstillfällen, såsom den årligen återkommande ”Beckbyxans dag” i juli.

När besökarna går in i hytten startar SAX-presset från 10/10 1965 i högtalare, presset finns utskrivet och sitter i skrivmaskinen. I hytten finns också böcker, telegramblanketter, radiodagböcker, sjöfartsböcker m.m. som fanns i dåtidens radiohytter, samt en radiodagbok
från M/S Zelos under hennes sista resa från Europa till Kaoshiung. Telegrafnyckeln som finns på bordet är kopplad till en summer, där besökaren själv kan testa sina morsekunskaper.

En gästbok finns för f.d. telegrafister. Boken ”Radion och radiotelegrafisten” av Birgitta Gustavsson finns till försäljning i museibutiken.

Den utrustning som finns i hytten är:
Sändare Standard Radio ST-450
Antennavstämning GS-200
Mottagarcentral Televerket MC 53B
Nödmottagare AB Elektroakustik ER65
Autoalarmapparat SATT Strix F
Mottagare Eddystone S830
Livbåtssändare

Museet

Mer om Roslagens Sjöfartsmuseum kan läsas på www.sjofartsmuseet.se. Ett särskilt tack riktas till Rolf Claesson för all hjälp med utrustning från Radiomuseet
Göteborg.
Text: Rolf Schillén, Robert Wahlgren
Foto: Robert Wahlgren

Museet radiodagbok 1a

Museet radiodagbok 2a

Museet gästbok 2a

Museet gästbok 1a

Museet nödsändare