ELEKTRICITETEN I MEDICINENS TJÄNST

Det ursprungligen planerade föredraget på vårmötet med Erik Bergsten har Erik
tvingats ställa in pga av sjukdom. Vi hoppas att Erik kan återkomma vid en senare
tidpunkt.

I stället har Bengt Lindberg lovat, att med kort varsel komma och berätta om
medicinsk teknik, som är Bengts specialområde från sin yrkesverksamma tid vid SU.
Bengt har tjänstgjort som medicinteknisk chef vid Östra sjukhuset och bl.a. hållit en
rad föreläsningar om medicinsk teknik och medicinteknisk säkerhet i olika
sammanhang. Förra gången vi mötte honom var under höstmötet den 21 september
2013 då Bengt berättade om radions barndom och hur det började.

Så här presenterar Bengt sitt föredrag: Elektriciteten i medicinens tjänst

Vi känner till, att elektrisk ström kan orsaka skada på människokroppen. Men
elektricitet används också vid diagnostik och behandling av sjukdomar. Jag vill ge en
demonstration av, hur man kan mäta elektriska signaler i kroppen (kardioskop), hur
man kan påverka kroppen med hjälp yttre elektriska strömmar (pacemaker och
transcutan nervstimulator) och hur man kan värma upp och skära i kroppen med hjälp
av elektricitet (diatermi). Efter föredraget ges tillfälle till frågor om medicinsk teknik i
allmänhet.