Bärbar Radio från 1930-talet

Hästutförande

Vid Radiomuseet finns ca 160 olika militära enheter som härstammar från 1920- 1970 talet. Bland dessa finns en station från 1930 talet, nämligen radiostation 10W BR M/39 som vi beskriver i denna artikel.

Efterfrågan var stor på 1930-talet då alla militära enheter efterlyste en ny radiostation till verksamheten då kriget kom allt närmare. Den förnämliga radiostation 10W BR M/39 finns i flera former:

Radiomuseets 10W BR M/39 bärbara radio
  1. Som bärbar station med utrustning sändare, mottagare, batterier, samt utrustningslåda med generator med packfickor. 
  2. Cykelradiostation uppdelad i 4 enheter.
    Sändare, mottagare, batterilåda, samt handgenerator (se bild).
  3. Klövjeradiostation modell CI utförd för
    5 enheter sändare/mottagare, batterilåda,
    materiallåda, samt handgenerator (Hästutförande, se bild).
  4. Infanteriradiostation liknande ovan klövjeradio uppdelad på 4 enheter.

Vid långa förbindelser användes kastantenn och vid korta avstånd stavantenn.

Frontpanel
Cykelutförande


Data för 10W BR M/39
Sändare 2500-5000 kHz, Mottagare 1300- 6100 kHz, Sändningsslag = Telegrafi A1 samt Telefoni A3. Antenneffekt 5-7 W vid A1 6-8 W effekt vid A3

Lars Hallin