Udda flygradio från Piper Aircraft i USA

De flesta har hört talas om Piper och Cessna flygplan men kanske inte Piper/Cessna flygradio. Piper var stor tillverkare av småflygplan på 1950-60 talet. Man monterades mest radio av fabrikat Narco. Piper fabriken satte igång tillverkning av ett eget
radiomärke ca 1960 som fortsatte fram till ungefär 1964.

Image1
PRC-1 är en enkel pejlmottagare som visade riktningen till flygets NDB radiofyrar på frekvensbandet 275 – 430 Khz. Men det gick också bra att pejla vanliga rundradiosändare på bandet 200 – 1600 Khz.

Image2
Flygradio Piper PTR 1 Sändare mottagare för flygbandet. 25 kristaller för sändarekanaler, analog mottagare, kalibreringsläge för att söka upp rätt frekvensen på mottagareskalan. Uteffekt 3-4 watt. Modulationslampa blinkar vid sändning. Tillverkad 1964. Tillbehör: VOR-LOC indikator =OL-1.

Lars Hallin
Avd. flygradio