Topolná långvåg läggs ned

Topolna1
Den 28/2 -2014 säger Tjeckien tack och adjö till långvågen då långvågssändaren i Topolná på 270KHz
läggs ned.

Långvågsfrekvensen 272KHz blev tilldelad Tjeckoslovakien i Köpenhamnsplanen 1948. Före 2:a världskriget användes frekvensen av tyska ”Deutschlandsender”.  Konstruktionsarbetena för en ny sändare påbörjades 1950 och avslutades i december 1951. Provsändningar fortgick fram till februari 1952 och uteffekten var 400kW (2×200 kW). I början sändes radiokanalen ” Československo 1″, senare ”Hvězda”. Mellan 1957-1958 användes även Topolná för att sända ut en ungersk radiokanal på våglängden 49 m. Mellan 1953-1960 och återigen mellan 1969 -1973 användes bara en mast för att sända på frekvensen 173 KHz. Mellan åren 1975 -1978 genomgick sändaren en ombyggnation och sedan november 1978 är uteffekten höjd till 1500 kW. Topolná ligger i distriktet Uherské Hradiště i Zlínregionen i östra delen av Tjeckien.

Den 1:a oktober 1989 är frekvensen ändrad till 270 KHz. Efter Sammetsrevolutionen 1989 bytte radiokanalen namn från ”Hvězda” till ”Radiožurnál”. I januari 1994 kopplades en av masterna bort för att spara pengar genom minskning av uteffekten. Effekten reducerades till 750 kW. En ytterligare sänkning av uteffekten följde i januari 2002 till 650 kW. Idag är effekten ytterligare sänkt till 350 kW. Eftersom det inte finns några närliggande sändare som delar frekvens med Topolná, kan “Ceský rozhlas 1” höras gott och väl över hela Europa under dygnets mörka del.

Topolna2

 

 

Sedan mitten på 2000-talet har den tjeckiska radion meddelat sina avsikter att lägga ned sändaren helt och hållet. Under senare delen av 2013 beslutades det att sändningarna ska upphöra den 28:e februari 2014. Först bestämdes datumet för nedläggningen till 31/12 2013 men detta ändrades senare till 28/2 2014. Så chansen finns fortfarande att QSL-kort från Topolná.

Topolná använder en riktantenn med maximal strålning i väst-östlig riktning. Genom detta strålningsdiagram förutsätter man mycket god mottagning i alla delar av Tjeckien och Slovakien.

För att kunna möjliggöra detta strålningsdiagram används två 257 m höga stagade fackverksmaster. Dessa master var fram till mitten på 1970-talet, använda som bottenmatade antennelement isolerade mot jord. När uteffekten ökades till 1500kW i mitten på 1970-talet, blev Topolná en av de starkaste radiosändarna i Europa. Genom denna åtgärd, blev bägge antennerna utrustade med burlineantenner, vilket närmast kan liknas vid en ryssja, gjorde deras isolering mot jord överflödig. Efter invigningen av dessa ”burantenner” blev mastfotisolatorerna överbryggade men fick fortsatt sitta kvar. Som vid många andra anläggningar med höga effekter i centrala och östra Europa, använder Topolná luftledningar för att överföra utgående effekt från sändarhuset till masten.

Christian Stödberg
c_stodberg(a)hotmail.com

Topolna3
Den gamla och den nya antennmatningen
Topolna4
Öppen feeder från sändarhuset till antennerna.

Red. Om man går in på Utwente och knappar in 270 kHz så kan man höra Topolná ytterligare en månad. Sändaren stänger definitivt fredagen den 28 februari.  http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/