Tidningsnotiser från 1920-talet

1924 var året då rundradion slog igenom i Sverige. Hur spreds nyheter, intresset och kunskaper om det nya mediet? Man kan få en viss inblick i hur det gick till i en
landsortsstad genom att läsa vad som skrevs i stadens tidningar. Östergötlands Folkblad,
socialdemokratisk, inte särskilt rik men vitt spridd, var på 1920-talet en av Norrköpings
många (nåja) tidningar. Vad som i Ö.F. från den här tiden har avhandlats, finns att begrunda, tack vare att tidningen har deponerat ett stort antal äldre lägg hos
Norrköpings Föreningsarkiv (www.nfarkiv.se).

Rundradion var inte det enda som fick genomslag 1924, bilismen blommade
upp och siffran för trafikdödade det året var av samma storleksordning som under år
2012, men gav inte större rubriker. De stora artiklarna under åren 1923-1925 rörde,
som man kan förvänta sig, stora saker som situationen i Tyskland där det inträffade att
människor svalt ihjäl och inflationen gjorde pengarna värdelösa, Hitler misslyckades
med sin statskupp och staten, sådan den nu var, försökte betala av på krigsskadeståndet
genom att bygga zeppelinare. Sverige fick sin första socialdemokratiska regering,
ans lagen till försvaret blev en stridsfråga och Hjalmar Branting avled.

Vi plockar notiser ur tidningen från juli 1923 till juni 1925 av det som befunnits
vara av radiointresse för att lägga in det som utfyllnad i Audionen.

Stig A Comstedt/ Sven Persson

annonsaftonunderhållning-8-t           annons1-8-t