Tankar frå bögda…

Då kante radiovågera lättare.

Fôrre gången feck I följa mä mäk hundra år tebakers i tia, å dä tänkte ja i sulle få gära denne gången mä. Nu grunnar du la kanske på um ja har föllt hundra, dä har ja inte. Men ja har hört gammelt fôlk berätta um saker å ting.
#
När ja setter å skriver di häre raera har ja på radion så ja har koll på nuhetera. En vell ju gärna va uppdaterater. Um en va känder för å va uppdaterater för hundra år sen, då handla dä bara um sockna, å knappt dä.
Då hade di ingen radio ute på lansbögda. I di store stära fanns dä nôket di kallte för rundradio, men den kunne di bara lussna på i stan. I metten på 1920-talt, då ändra dä säk. Då börja Radiotjänst sända över hela Sverige, men dä va bara nôka timma på kvällen, har ja hört säganes.
#
Te å börja mä fanns dä inga radioapparater å köpa å dä va inte i alla sockner di hade elektrisker ström heller. Velle en höra på radio feck en köpa en apparat di kalla kristallmottagare. Den hade ingen högtalare, utan en feck ha hörlurar på säk, så dä va bara en te likers sum kunne höra på radion. Å så va en tvongen å ha en höger antenn utanför stûva, å dä va inte så enkelt å sätta upp.
#
En utå mina fôrste arbetskamrater hette Markus, å han jobba i en affär di kalla för Calle Billis. Di va fôrst mä å sälja kristallmottagare i Vårgårda. Markus hade fått lära säk hur en installera en sôdden radio, så när di sålt en apparat feck Markus åka hem te kunden å installera. Så här berätta Markus att dä kunne gå te.
#
En feck börja mä å sätta upp en rätt höger stôlpe i ett trä ett stöcke ifrå stûva. Så fäste en fast en trå i stôlpen, ja tror dä va en kôppertrå. Den andre änden utå trån satte en fast högt upp på stûva. Sen fäste en en trå på den långe trån rätt nära vägga å drog nern te fönstert å in te apparaten. Å för dä mesta ble dä bra ljud.
#
Ätter ett tag kom grannen te den sum Markus hade vart hos, å beställde en kristallmottagare, för han velle ju inte va sämmer än grannen. Nu va dä inte lika enkelt sum fôrre gången. Denna stûva låg i ena sluttning. Men Markus klarte åt, men ledninga frå stôlpen te stûva luta rätt mö, så kunden va orolier att han inte sulle få så bra ljud. Markus logna nern. Du fårt bättre, sa han, nu blir dä lättare för radiovågera å kana ner i apparaten, så du får ett bätter ljud. Å då ble kunden nöjder.
#
Ätter nôka dar kom den fôrste kunden tebakers te Markus å krävde, att han sulle få en sluttande ledning, precis sum grannen, han velle ju ha lika bra ljud. Nu ble ja lite ställder, sa Markus, va sulle ja gära. Ja åkte dit å flötta upp stôlpen högare i trät, å då luta bägge antennera, å bägge gubba ble nöjda å glaa. Å ja mä sa Markus.

Håkansson

20210406
Kåseriet har tidigare varit publicerat i Alingsås Tidning

Författarens far med syskon samlade runt familjens
hembyggda kristallmottagare