Rapport från en DX-resa till Norrland

DX-expedition till Parkalompolo

Nu när det är allt färre stationer att lyssna på i kortvågsbanden för oss som är intresserade av utländska rundradiostationer så har mellanvågen blivit ett lockande alternativ. Nord- och Sydamerika erbjuder fortfarande ett stort utbud av lokala mellanvågssändare som under rätt förhållanden kan gå att höra också här i Sverige. Men för att få optimala lyssningsförhållanden behöver man komma lite längre norrut än Göteborg. Sveriges DX-Förbund har med hjälp av eldsjälar bland medlemmarna fått till en lyssningsplats i Parkalompolo, en relativt avfolkad by i norra delen av Pajala kommun. Det geografiska läget i kombination med låga störnivåer och lämpliga omgivningar för att dra ut antenner ger väldigt bra mottagningsförhållanden – de dagar när allt annat som gäller vågutbredningen stämmer.

Från Västkustens DX-Klubb åkte vi tre personer, Alf Person, Lars Wieden och Moritz Saarman och vid mellanlandningen på Arlanda anslöt Göran Norstedt från Lomma och Christer Werner från Varberg. Tillsammans utgjorde vi Parka-expedition nummer 110 vilket förkortas PAX110.

Slutligen efter proviantering i Kiruna och 17 mils bilkörning anlände vi till den nedlagda skolan i Parkalompolo på kvällen den 27 oktober. Där fanns fortfarande tre deltagare från föregående DXexpedition kvar och de hade, som tur var, gjort första hjälpen på antennerna som drabbats hårt av oanmäld gallring med tunga skogsmaskiner. Några av de normalt sju Beverage antennerna var därmed användbara, så vi nytillkomna kunde omgående koppla upp våra mottagare och börja lyssna.

Image1
Moritz vid sin lyssnarplats med två Winradio Excalibur SDR-mottagare (samma modell som i DX-hörnan på museet), var och en med tillhörande laptop, 3TB extern hårddisk, antennomkopplare med mera. Foto: Göran Norstedt

Flertalet av oss använder numera bredbandiga SDR-mottagare (SDR = Software Defined Radio), vilket innebär att det går att spela in hela mellanvågsbandet under de tider när konditionerna är bra. Det kräver mycket hårddisk och innebär mycket efterbehandling, men fångsten blir större.

Fångsterna – Nordamerika var huvudmålet, men denna expedition bjöd även på många fina fångster från Asien och Australien på mellanvåg. Flera lågeffektstationer (mindre än 500 watt) från Australien gick in med god hörbarhet efter att vi varit ute och reparerat Asien antennen.

Image2
Antennreparatörerna samlade utanför skolan. Från vänster: Moritz Saarman, Lars Wieden, Alf Person och Christer Werner. Foto: Göran Norstedt.

Även en nystartad station på Hawaii kom med bland fångsterna. Mycket lyssning återstår för att gå igenom alla inspelade filer, men loggen lär bli gedigen när det är klart. Massor av stationer från västra och norra USA, men utöver det som nämnts tidigare också Alaska, Kanada, Grönland, många länder i Latinamerika och dessutom experimentsändningarna med låg effekt från Hörby. Sedan blev det under den vecka vi på plats också ett par dagar med alltför höga protonflöden för att göra Nordamerika hörvärt.

Image3
Lyssningsrummet med merparten av deltagarna. Bakre raden från vänster: Alf, Lars och Moritz. Främre raden från vänster: Lars Skoglund, Täby, Rolf Åhman, Älvsjö och Christer. På bilden saknas Bo Olofsson, Kåge, och fotografen Göran Norstedt. Närmast kameran ser vi Görans lyssnarplats.

Som den uppmärksamme ser förekommer det också traditionella kommunikationsmottagare på expeditionerna. Lars Skoglund och Lars Wieden använder sig av Icom IC-R75 som i vissa avseenden är bättre än de SDR-mottagare vi andra använder, men med begränsningen att man bara kan hantera en mottagarfrekvens i taget. En veckas lyckad DX-expedition gav oss alla massor av inspelningar att gå igenom. Och efter det är det dags att börja planera för nästa års DXexpedition till Parka.

Moritz Saarman

Läs mer om DX-ing och Västkustens DX-Klubb på Radiomuseets hemsida:
http://wordpress.radiomuseet.se/omraden/dx-ing/