Läget för DAB-radion i Sverige

För några veckor sedan kom ett remissyttrande från Riksrevisionen ang. digitalisering av marksänd radio. Kritiken var svidande och för att tala klartext: Inför INTE DAB!

Miljoner efter miljoner har plöjts ned i DAB i Sverige de senaste åren men lyssnarna har inte hoppat på tåget. Tvärtom! I stort sett hela DAB-nätet lades i malpåse 2004 efter beslut av dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky. från att ha nått 86% av befolkningen gick man ned till 35%.

Sveriges Radio har sänt i 20 års tid för döva öron. Riksrevisionen skriver bl.a. att man har svårt att se att en sådan övergång skulle ens bli lönsam på 50 års sikt. Risken är stor att folk inte följer med över till DAB+ och inte köper nya mottagare. Vidare skriver man i sin granskning att DAB-utredningen inte har tagit hänsyn till teknikutvecklingen och
förändrade medievanor hos främst unga.

Regeringens förberedelse av övergången har brister. Den tidigare regeringen har inte förberett övergången till digitalradio tillräckligt. Radiobranschen har starka i intressen att behålla marksänd radio och man har låtit i alldeles för stor utsträckning låtit radiobranschen definiera problembilden och utreda en övergång. Ett tydligt lyssnarperspektiv saknas i analyserna. Riksrevisionen framstår det därför mer rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare oavsett ekonomiska resurser kan fortsätta lyssna.

http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2015/Stora-risker-med-overgang-tilldigitalradio/

Något som inte har kommit fram i debatten är att SR kommer få dra det tunga lasset genom att investeringen görs med lån från Riksgälden. SR ska ha 99,8% täckning av befolkningen medan för PLR (=Privat Lokalradio) räcker det med 70%. Alltså 70% av befolkningen, inte 70% av Sverige. PLR slipper de dyra koncessionstillstånden för FM om de går över till DAB+. Alltså gynnar en digitalövergång dem. Och de behöver inte betala något utan åker snålskjuts på SR.

Alltså kan PLR på en sinnrikt vis tränga undan SR och presentera ännu fler kanaler i MUX:arna än vad många trodde var möjligt.
Kolumnisten Oisín Cantwell skriver på Aftonbladet en mycket kritisk artikel att ”DAB – det mest pinsamma projektet sedan Vasaskeppet”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article20623551.ab

Yngve Sunesson på Norra Skåne är lika kritisk
http://www.nsk.se/article/20150328/OPINION/150329371/-/skrota-dab-planerna

FRA – Försvarets Radioanstalt säger också nej till digitalisering av radion. Det får negativa konsekvenser för totalförsvaret.
http://public-service.net/docu/FRA.pdf

Med flera tunga remissinstanser som säger nej, är det hög tid att skrota DAB-satsningen. Ingen mer än radiobranschen
själva efterfrågar DAB.
https://stupid.domain.name

Bild2Christian Stödberg