Norge släcker FM-bandet redan år 2017

Bild2Den norska kulturministern Thorhild Widvej (hØjre) säger att villkoren för en släckning av FM-nätet nu är uppfyllda. Nu vill den norska regeringen släcka FM-nätet för NRK och de stora kommersiella aktörerna regionvis 2017 samt för de kommersiella lokala stationerna i några storstäder.

http://radio.no/2015/04/norway-to-switch-off-fm-in-2017/

Dessa planer väcker starkt motstånd från Norska Lokalradioförbundet. NRK och de
kommersiella aktörerna blir de som tjänar mest på det hela och småföretagsamhet på
radioområdet drabbas.

Således har den norska regeringen genom sitt beslut ignorerat att många besökande
utländska bilister såväl turister som yrkestrafikanter inte kan lyssna på NRK P1 och andra
samhällsviktiga kanaler. Bedömare tror inte att besökande bilar från andra europeiska länder kommer att vara försedda med DAB-mottagare. Inget europeiskt land har hittills inklusive grannländerna Sverige och Finland beslutat om någon tidpunkt för avveckling av FM-radion. Kan inte utländska bilister nås med trafikinformation vid kriser kan detta bli ett synnerligen allvarligt problem. Flera miljoner besöker Norge varje år. Den norska DAB-lobbyn föreslog en lösning på detta dilemma: Sälj DAB-konvertrar vid gränsen (!)

Kort och gott: digitalövergången sker med tvång.

Det blir ett stort risktagande med tanke på att medievanorna ändras snabbt. Dock kan
kulturministern möta på motstånd i Stortinget då Fremskrittspartiet är motståndare till en
släckning av FM-nätet. Andra hyser oro för att tidsramen är för snäv när det gäller bl.a.
bilradion.

Som omvärlden ser ut, riskerar Norge att bli sittande med svartepetter som varande det
enda land som valt att släcka ned FM-nätet. FM är en världsstandard medan DAB bara en
europeisk standard.

Det enda som kommer bli kvar på FM-bandet är lokalradion utanför de fyra största
städerna. De ser dock ut att få lättade regler trots allt – om man inte vill gå över till DAB.

Christian Stödberg