Bygg din egen theremin

Teremin1
Min enkla theremin: fr.v . 1. Pearce Simpson Gladding cyclone. 2. Sony typ CGD-E10, 3. Philips 90RL 650 OCR

Här är min egen theremin bestående av tre transistorapparater, alla försedda med MV-band. Jag öppnade den vänstra av dessa apparater och kopplade samman anslutningen till dess vridkondensator för AM-bandet med FM-antennen. Samtidigt kopplade jag bort FM-antennens anslutning till FM-kretsen. På detta sätt kunde jag påverka frekvensen hos AM-oscillatorn kapacitivt via FM-antennen.

Teremin2
Pearce Simpson Gladding cyclone öppnad. Överkopplingen syns mitt i bilden.

Därefter ställde jag in en mellanvågsfrekvens på mittenradion (lyssnarradion) som inte stördes av någon extern radiosändare. Efter detta ställde jag frekvensen på den högra radion så att dess ocillatorfrekvens överensstämde med den valda våglängden och då försvann bruset helt i lyssnarradion. Tills sist satte jag på radion till vänster med antennen och stämde av dess oscillator på samma sätt men med mina händer en bit ifrån antennen. Flyttade jag därefter ena handen närmare antennen så ändrades oscillatorfrekvensen något och skillnadsfrekvensen mellan den vänstra och den högra apparatens oscillatorfrekvenser blev fullt hörbar och tonhöjden steg ju närmare jag kom antennen med handen.

Svagheten med denna uppkoppling är att man inte, som på en specialbyggd theremin, har en andra antenn för variation av ljudstyrkan varför det inte går att nyansera tonerna. Ljud blir det i alla fall! Hur man sedan i all fridens namn spelar en melodi på detta ”instrument” är en mycket knepigare fråga.

Lisa Gamble

Uppslaget till allt detta kom genom ett trevligt besök i juni i somras på Radiomuseet av en ung kvinna från Canada, Lisa Gamble, som specialiserat sig på att göra ljudinstallationer via flera grupper av radiomottagare uppkopplade på detta sätt. Lisa Gamble reser omkring i världen som musikperformer med det hon kallar för en radiotheremin, dvs med flera grupper av radioapparater som är kopplade som de jag beskrev ovan. Vid besöket i Göteborg kom hon närmast från Berlin.

Teremin3
Lisa Gamble i full aktion under en performance

På hennes hemsida finner man mer information om henne och kan även lyssna på några av hennes framträdanden: www.gambletron.ca
Lisa Gambles e-postadress är gambletron(a)gmail.com

Lars Lindskog
l.lindskog(a)hem.utfors.se