Signalsspaning WW 1

Den brittiska signalspaningen i anledning av WW1 utbrott den 4 augusti 1914. Engelsmännen togs på sängen och hade ingen eller liten erfarenhet om behovet av signalspaning- Som vanligt var det Flottan som först tog initiativet och upprättade en tjänst. Men det var radioamatörer som lät meddela att de avlyssnat tyska meddelanden. Chefen för Room 40 OB (Old Building), som verksamheten kallades, gav klartecken för inrättande av en lyssningsstation i Hunstanton vid Englands ostkust. Lastade med utrustning begav sig radioamatörerna Russel Clarke och B Hippisley dit och upprättade en mottagningsstation. Den följdes senare av tretton andra på de brittiska öarna. Vilka amatörradiosignaler de två herrarna hade, förtäljer inte boken.

(uppgifterna är hämtade ur boken ’Om svensk signalspaning, pionjärerna’ av Jan-Olof Grahn)

73 de Ulf -4CVE