Radiofon (Svenska Dagbladet 1923)

Klockan 1025 varje förmiddag utsänder Eiffeltornet en tidsignal. Genom ett
utförligt diagram som medföljer Svenska Dagbladet kan en klocka lätt ställas hur
noggrant man önskar.

Tyvärr är den svenska etern f.n. nästan lika fri från radiofon som vid vår tideräknings
början och den, som vill höra rundradio från utlandet, måste bereda sig på att
skaffa en mottagare med minst ett par elektronrör. Vi kunna dock hoppas att innan
årets slut ha avsändningsstationer åtminstone i rikets större städer.