Onsd. 21/11 1923

Tisdagens radioföreställning i Finspong.

Verkmästareförbundets avdelning i Finspong hade till i går afton inbjudit
allmänheten till en radioföreställning med högtalare. Vid den utsatta tiden, kl.
8, var Samlingshuset fullsatt av en syn- och hörbarligen intresserad publik.
Ing. J. Nordin demonstrerade på ett både instruktivt och populärt sätt den
märkliga uppfinning den trådlösa är. Demonstrationen avbröts vid flera
tillfällen, då man lyckades komma i förbindelse med utländska
avsändarestationer. Sålunda bereddes tillfälla att ta del av musik, sång,
meteorologiska meddelanden och telegram från olika håll, t.ex. Aberdeen,
Edinburgh, Glasgow och London. Från sistnämnda plats levererade en orkester
dansmusik. Trots det olämpliga vädret och de störningar som uppstodo, var det
hela lyckat och Finspongsborna blevo en upplevelse rikare. Ingenjör Nordin
assisterades av ing. Blomfeldt.

Stig A Comstedt