NÅGRA DATA OM TV I GÖTEBORG

Sammanställd av Matts Brunnegård

NÅGRA HISTORISKA DATUM

16/10 1955 Första bilden ut över sändaren på Chalmers.
12/12 1955 Första levande bild sändes (hallå) med vidikonkamera lånad av Chalmers.
17/5 1956 Länkförbindelsen Grimeton-Göteborg klar, kallad Hahrsprånget.
3/9 1956 Tas denna länkförbindelse i bruk.

Några av de program som överfordes från Danmark via Grimeton:
25/12 1956 Figaros bröllop.
31/12 1956 Nyårshälsningar från Europa.
3/2 1957 Vintersport från Garmisch.
9/2 1957 Sångfestival från San Remo.

17/8 1957 Första bild över provisoriska länken från Stockholm.
28/8 1957 Börjar regelbundna överföringar via denna förbindelse.
30/9 1957 Invigningsprogrammet “Klart Göteborg”.
23/5 1958 Öppnas Göteborgs permanenta sändare liksom den permanenta
förbindelsen från Stockholm.
Hösten 1958 Används en provisorisk studio i Svenska Mässan.
30/l 1959 Invigs “Synvillan”.
14/9 1970 lnflyttning i nya, permanenta huset på Delsjövägen.
30/9 1971 Det nya huset invigs.