MORSETELEGRAFEN

MorsetelegrafI vårt förra nummer frågade vi vad är detta för en morsetelegraf och fick omedelbart tre intressanta svar.

Karl-Gustav Strid, Karlstad, skriver:

Det var roligt att se telegrafapparaten i den vackra trälådan. Jag har undrat ibland om någon sådan har överlevt till vår tid och rentav om man skulle kunna bli ägare till en sådan.

Detta är “transportabel telegrafapparat typ MD 100”, tillverkad av L. M. Ericsson & Co. Man finner den t.ex. i firmans Huvudkatalog, 6:e editionen, section M (“Apparater för telefonering och telegrafering i fält”), 1910. Jag skulle gissa, att modellen är tillkommen redan omkring 1890.

Jag bifogar två bilder; den ena klippte jag ur katalogen, den andra har jag vid något tillfälle
hämtat på nätet.

Jag noterar att Kungl. Telegrafverkets emblem finns präglat på apparatlådans framsida.
Detta talar för att apparaten på sin tid har använts inom Telegrafverket.

Karl-Gustav Strid

Bild2

Bild3

 

 

Bengt Svensson, Stockholm, skriver:

Det är en militär fälttelegraf från mitten av 1880. Bifogar katalogutdrag från LM Ericsson år 1889. Jag har också en i fint skick.

Hälsningar,
Bengt Svensson, SMØUGV

Bild4

Bild5

Bild6

Bild7

Kenneth Wikberg, Göteborg, skriver:

Beträffande telegrafapparaten så tror inte jag att denna är gjord av Ericsson. Finns Ericssons namn på apparaten. Mina kunskaper efter att ha samlat telegrafnycklar sedan 70-talet- säger mig att jag tror att det är en Fransk apparat gjord av firma Digney.

Kenneth Wikberg