”Mail-A-Voice”

En enkel apparat för röst-meddelanden.

Modellen BK-503 Mail-A-Voice från “The Brush Development Company”, representerar en helt annan inställning till problemet med lagring av information på ett magnetiskt medium. lnspelningsmaterialet i detta fall är i form av en 9-tumsskiva, och ljudspåret är en spiral som löper från en inre diameter på 5 tum till ytterkanten. lnspelningsspåret har en bredd på 0,014 tum, och spiralens tonhöjd är 0,025 tum. Trots detta nära avstånd kan ingen märkbar överhörning märkas. De pulverlackerade pappersskivoma kan vikas och skickas som ett vanligt brev Inga styrspår finns på de belagda skivorna.

Skivspelaren roterar 20 varv per minut, vilket resulterar i en total inspelningstid på drygt 3 minuter. Detta instrument förtjänar särskilt omnämnande eftersom det för närvarande representerar den mest enkla och i princip den billigaste mekaniska och elektriska konstruktionen för en magnetisk inspelare som har producerats kommersiellt. En enkel kristallhörlur används både som inspelningsmikrofon och som hörlur vid uppspelning

Matts