KRA-bladet

KRA-bladet blev namnet på ett medlemsblad för Kungsbacka Radioamatörer som började distribueras 1971 för att få medlemmarna att komma till månadsmöten. Under flera år var det en A4-sida som skrevs och skickades till medlemmarna om kommande möte. Senare gjordes bladet om till en ”tidning” i A5-format. Vi visar första sidan från 1976 och 1988.

kra-bladet0001

KRA_bladet 20002