Kan vi rädda Göteborgs fina rundradiosändare?

Radiostationen Änggården

När Radiotjänst startade sin verksamhet 1925 hade Telegrafverket anskaffat några radiosändare på 0,5 kW som sattes upp i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Huset vid Änggården byggdes 1925 och innehöll såväl sändaranläggningen som en radiostudio. Radiomaster av typ Rendahl var ganska vanliga vid den första utbyggnaden av större radiostationer i Sverige under slutet av 1920-talet. Dessa är 50 m höga.

1927 byttes sändarna i Göteborg och Sundsvall ut mot Standard Electrics 10 kW-sändare varav den i Göteborg idag står helt intakt på Motala Rundradiomuseum.

Motala kommun, som är huvudman för Motala rundradiomuseum, har erbjudit Radiomuseet i Göteborg att överta denna mellanvågssändare. Orsaken är att utrymmet skall användas till andra ändamål. Radiomuseet har dock inga lokaler där man skulle kunna montera in en så stor anläggning. Därför har Bo Sörensson kontaktat såväl Stadsmuseet som andra ställen om de skulle kunna tänkas vara intresserade av att hysa sändaren men hittills utan framgång.

Kan du som läsare ge något tips om var denna sändare skulle kunna placeras så hör av Dig
så snabbt som möjligt till Bo Sörensson eller Radiomuseet i Göteborg.

Bo Sörensson