Framtidens radioteleskop.

Himmelen ovanför våra huvuden har länge intresserat oss människor. Redan i Kina och Babylonien för mer än tre tusen år sedan var Astronomi en etablerad vetenskapsgren. Fram till i början på nittonhundratalet byggde vi allt vårt astronomiska kunnande på vad vi kunde se med våra ögon, till en början obeväpnat och senare med optiska teleskop. I och med radions utveckling fick astronomerna möjlighet att kartlägga universum också vid andra frekvenser än de som gäller för det synliga ljuset. I detta sammanhang nämner man ofta att utvecklingen av radarsystem före och efter andra världskriget parallellt kunde utnyttjas för att ”lyssna på rymden”. Idag avlyssnar astronomerna rymden med en rad olika teleskop från långvågig radiostrålning till den extremt kortvågiga gammastrålningen.

I Sverige ligger vårt radioastronomiska centrum för rymdforskning på Råö utanför
Onsala. På vårt årsmöte kommer Robert Cumming från Onsala Rymdobservatorium
att berätta om dagens och morgondagens radioastronomi, där astronomerna får
möjlighet att använda allt mer fantastiska radioastronomiska anläggningar. Robert Cumming, astronom och informatör vid Onsala rymdobservatorium, ansvarar för observatoriets utåtriktade aktiviteter. Han tar hand om frågor från både press och allmänhet. Tillsammans med andra ansvarar han för studiebesök, allmänna visningar och särskilda evenemang.

Bo Sörensson