Fonografreparation

Radiomuseet är stolt ägare till ett antal fonografer av varierande ålder, skick och funktionsduglighet. En som tillverkades 1908 och som fortfarande är väldigt snygg är RM6238. Den är en fonograf med elmotor för ca 120V, och är märkt Amerikanska Maskinimporten Göteborg. Det går bra att köra fonografen från en transformator med variabel utspänning.
Fonografen har inspelningshuvud (recorder) och avspelningshuvud (reproducer).
När den kom till museet fanns det några skavanker. Membranet till inspelningshuvudet hade lossnat och fick limmas på plats. Det går att spela in på den men ljudstyrkan blir lite svagare. En av de fyra vikterna i centrifugalregulatorn hade gått sönder och regulatorn fick demonteras. Centrifugalregulatorn är återställd och fungerar nu med två vikter i stället för fyra. Hastigheten går bra att reglera även på detta sätt.
Alltså, det var inte oproblematiskt att få igång apparaten, men det blev gjort.
Nyligen uppstod ibland ett oacceptabelt skorrande ljud i apparaten, och den skickades till en av våra medlemmar som är erkänt duktig på att laga allt elektroniskt. Han använde hela sin imponerande kunskap för att lösa problemet. Lösningen blev att ta fram en flaska symaskinsolja och smörja i det för ändamålet avsedda hålet.
Så nu kan vi konstatera at RM6238 åter är gammal, fin och funktionsduglig. Denna solskenshistoria skrevs ner för att glädja medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige