Den första radiokommunikationen med flygplan

Redan i flygets barndom uppstår behovet att från marken ha kontakt med flygplan i luften. Det är önskemålet från militären att kunna få hjälp med eldledning av sitt artilleri. Att få rapport från flygplanet var granaterna slår ned bakom fiendens linjer ökar ju
träffsäkerheten markant.

Exaktheten när flygradio kom i bruk är något osäker men år 1912 användes eldledning från flygplan under Italiensk – Turkiska kriget. Man använde telegrafi i början och piloten eller spanaren hade då att använda morse-nyckel vid kommunikationen.

År 1913 finns anteckning om den första förbindelsen med telefoni vilket givetvis var smidigare och snabbare. Det var i England där Royal Flying Corps kom igång med telefoni
dubbelriktad kontakt flyggplan – mark. Löjtnanten B.T.James utvecklade flygradion i flygplanet B.E.2A men blev själv nedskjuten under första världskriget.

Vid prov juni 1915 kom man upp I en räckvidd av 30 Km. Tidigt år 1916 startade Marconi Company produktion av flygradio som kom till användning under första världskriget över Frankrike.

Radioanläggningen i B.E.2A var stor och tung och med 1
kanal.

Som jämförelse se t.v. handradio för ett pris av ca 4000:-

Sändare mottagare hela flygbandet 8,33 KHz delning = 2280 kanaler VOR navigerings funktion ILS-Localizer/Kurssändning ILS-Glide Slope / Glidbana
GPS navigations mottagare.

Lars Hallin