Bilder från Göteborgs rundradiostation i Järnbrott 1951-1984

Avståndet mellan de 130 meter höga halvvågsmasterna var 95 meter = 1/3 våglängd.
Avståndet mellan de 130 meter höga halvvågsmasterna var 95 meter = 1/3 våglängd.

År 1951 ersattes sändaren 10 kW-sändaren på Änggården av den nya storstationen i Järnbrott på 150 KW.

Jag minns inte vem som höll invigningstalet men jag minns orden som fälldes:
”Med denna nya radiosändare har tekniken kommit så långt att det nu är radiomottagarna som måste förbättras”

Bild: Tekniska museet
Bild: Tekniska museet

Interiör från den imponerande sändarsalen. Kontrollbordet till vänster, sändaren till höger.
I bakgrunden instrumentering för krafttillförseln.

Blockschema över sändaren. Effekten in till sändaren var 450 kW, antenneffekten var 150 kW
Blockschema över sändaren. Effekten in till sändaren var 450 kW, antenneffekten var 150 kW
En av radiomasterna samt kyltornet             Bild: Tekniska museet
En av radiomasterna samt kyltornet Bild: Tekniska museet
Antenn med toppspröt för injustering av våglängden 981 kHz / Sändarens täckningsområde
Antenn med toppspröt för injustering av våglängden 981 kHz

 

Bild6
Sändarens täckningsområde

 

 

Bild från entrén till sändaren       Bild: Tekniska museet
Bild från entrén till sändaren Bild: Tekniska museet
80 KW slutrör från sändaren monterad på Radiomuseet av Lennart Nilsson Bild: Lars Lindskog
80 KW slutrör från sändaren monterad på Radiomuseet av Lennart Nilsson
Bild: Lars Lindskog

På Wikipedia finns en mycket informativ artikel om mellanvågssändaren i
Järnbrott:
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_Rundradiostation

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 49, 1 februari 2013