“Audionen”

logo_radiohistoriska_foreningen

Johnny, SM7UCZ, har kopplat upp en sändare för 80 m CW med ett elektronrör 6SN7.
Schemat som använts kommer från logotypen för Radiohistoriska Föreningen i
Västsverige. Det första resultatet med en utrustning enligt bilderna gav en uteffekt av
ca 2 W.

Att det går att bygga en sändare så enkelt!
Efter det första försöket har en del ändringar gjorts i uppkopplingen. Genom att
koppla en kondensator över matningsspänningen och “mittjorda” vridkondensatorn
så ökades uteffekten och stabiliteten. Uteffekten blev ca 5W med normala spänningar
på plåten. Max uteffekt uppmättes till nästan 10W från röret 6SN7.
Inom KRAS, Kalmar, har vi testat flera olika push-pull kopplingar med start från
Kyynel-sändaren. Vi hittade Audionens logga och gjorde försök på den. Audionens
logga (koppling) har resonanskretsen i gallerkretsen medan andra scheman har
resonanskretsen i anoden.

Snap1

Utan att ha någon info, så lindade jag upp två parallella lindningar med 24 varv och
mittuttag på båda. Schemat i Audionens logga är “felritat”gallren måste vara korsade
om det skall fungera, en gallerläcka och en vridkondensator. Kan det bli enklare?
Tonen var ren och fin på oscilloskopet när vi testade i en konstlast med
likströmsmatning!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA