Amatörradiohistoria

Ett QSL-kort från amatörradions tidiga dagar, tagit från en Audionenbidrag från Krister Ljungqvist i 2002. Stationen som syns på bilden tillhörde Göteborgs Industrimuseum och har varit utlånat till Radiomuseet.

Vid den här tiden hade amatörradion ”kommit i gång”, så till vida, att med rundradions genombrott, rör och andra delar blivit lättare tillgängliga. Skaparglädje blomstrade såväl vad beträffar det radiotekniska, som ”snickeriet”.

Vid det här laget är stationen återlämnad till sin kommunala ägare, och vi har i stället en alldeles modern amatörradiostation som kan användas av så väl medlemmar som besökare. Så imponerande att man idag skickar QSL-kort precis som man gjorde 1927!

Jonsson

Amatörstation 1920-talet
Amatörstation 2000-talet

QSL-kort 1920-talet
QSL-kort 2000-talet