Alla minns väl skolradion

Skolradion-1937-400

Skolradion-1940-400

Nedan är saxat ur skolaradiohäftet Nr 46  hösten 1938:

 Skolradion är nu 10 år

Redan under 1928 skedde försökssändningar, som ledde till ordnad skolradio från och med vårterminen 1929. Jubileet kommer att celebreras bl.a. genom att vi upprepar ett antal av de bästa program, som givits under de gångna åren. Vi tillmötesgår därmed de önskemål om ett dyligt återuppförande, som har framkommit från lärarhåll.

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 52, 1 maj 2013