Första Aktuelltsändningen 1958

1958-09-02: Första Aktuelltsändningen – inslag om fisketvist (1,14).
En bekymrad Lars Ag i ett problemfyllt inslag kring en fisketvist på Island.