De tre O:na intervjuar C H Hermansson 1967

1967-10-04: De tre O:na – partiledarintervju med C H Hermansson (0,58). Vänsterpartiet kommunisternas partiledare C H Hermansson frågas ut av “De tre O:na” Gustaf Olivecrona, Åke Ortmark och Lars Orup.