Carola i Sveriges Magasin 1977

1977-11-28: Carola vinner talangjakten “Nya ansikten” och medverkar i Sveriges Magasin där hon pratar om sitt intresse för teater.