En mer än 40 år gammal mottagare för mottagning av Grimeton / SAQ på 17.2 kHz

Lyssna på utsändning från Grimeton