Maritex fartyg

Maritex utrustningen för fartyg konstruerades och tillverkades på Televerket Radio västra radio område RoVa under c:a 10 år. Allteftersom Maritex popularitet ökade ökade även intresset för mera konventionella tillverkare av marin elektronik att vara med på tåget såsom Standard Radio, Trane&Trane, S.P Radio, Scanti m.fl.

Den första generation av Maritex terminal bestod av en kontrollenhet som hade konstruerades av Olof Lundberg, Alf Persson och Björn Eriksson.
All digital konstruktion skedde i huvudsak med TTL- logik i 74- serien. TTL- logik i början på 70- talet var exklusivt och nytt så vi kände oss lite som pionjärer. Mats Nilsson kom på att vi skulle måla kretsarna med färg band liknande motstånd så t.ex 7416 fick således brunt och blått band se bild.

TTL logic 7416 från 1970


All tillverkning av kontrollenhetens ingående kort och diverse interface tillverkades internt på Radio kontoret. Konstruktionen ritades upp på papper som sedan lämnades över till ritkontoret för “manuell CAD” med letraset tejp och symboler, en film tillverkades som sedan användes för framtagning av kretskorten, korten beströks med fotoresist och exponerades i en hemmagjord ljuslåda, etsningen skedde med järnklorid i en enkel etsutrusning på RoVa.
Stor del av tillverkningen skedde med hjälp av praktikanter från tekniska skolor i Göteborg som fick sin praktik på Televerket Radio, flertalet av dessa praktikanter fick sedermera anställning på Televerket Radio i Göteborg.


Nybyggaranda rådde för oss som jobbade med Maritex på Radiokontoret miljön var väldigt kreativ och man arbetade med ett stort eget ansvar. Vi som jobbade med Maritex i provrummet var i viss mån prioriterade då cheferna i provrummet inte var insatta i den nya digitala tekniken, vi rapporterade t.ex våran arbetstid som “dataprov” 40 tim/vecka.

Praktikant löder kretskort

Den första genration av Maritex fartygsutrustning såg ut som på bilderna nedan.

Siemens T100

RoVa Kontrollenhet bestod av följande kretskort:

  • Channel Selector: Kort för val av frekvensband/kanal 5 kanaler/frekvensband.
  • Scanning: Kort för generering ac scanning sekvensen.
  • Gating: Kort för kanalstyrning av TX/RX.
  • ARQ Control: Kort för starta ett Maritex meddelande, Ledig kanal indikering m.m.
  • Transmitter control: Kort för signalering mot sändaren, HT on, TX fault m.m.
  • Teleprinter Control: Kort för kontroll av teleprintern T100.
  • Timebase: Kort som genererade klocksignaler för klockning av övriga kort.
  • Parallizer: Parallel till serie omvandling.
  • Sequential Selector: Tre kort för avkodning av NNNN, ZCZC och ZCZD.

Ett blockschema över första generationens fartygsstation finns här.

Den andra generationen av Maritex fartygsstation bestod av ARQ/kontrollenhet M78 som var uppbyggd kring Digitals PDP11 arkitektur, först användes en PDP11/03 och senare en LSI11/23. Till denna PDP11 dator byggdes ett interfacekort med wire-wrap teknik som monterades in PDP11:ans QBUS. Interfacekortet hade logik för att kunna ansluta sändare, mottagare och teleprinter till M78:an. PDP11:an byggdes in i ett chassi med en frontpanel för att kunna manövrera enheten. Chassiet innehöll även avstörningskort för Tx, Rx och teleprintern för att förhindra att RF från sändaren tog sig in i systemet. Dom olika avstörningskorten ansluts till ett gemensamt anslutningskort som Åke Johansson döpte till Körva av någon anledning….
Sändaren i denna generation bestod av Standard Radios STR350CX eller ST1610A för fartyg som behövs mera effekt samt en mottagare från Scanti R400M alt. R5000M. Teleprintern som användes var en Siemens T1000 som var en elektronisk teleprinter i motsats till den mekaniska T100.

Den andra generationen av Maritex utrustning för fartyg kunde se ut som nedanstående bild visar.

Bilder på dom ingående kretskorten som M78:an var uppbyggd av kan besåddas genom nedanstående länkar.

Reklambilder för Maritex M78

Reklambild fotad i Göteborg hamn
Reklambild fotad på Göteborg Radio

Tillbaka