Vårens kurser 2023

Radiohistoriska Föreningens/Radiomuseet planerar för kurser för våren 2023. Kurslokalen är Hugo Hammar sal. Anmälningar till kurser@radiomuseet.se

Experimentkvällarna med Arduino

7 st. 2 timmars träffar på onsdagar kl. 18 – 20 med start 2023-04-05!

Syftet med experimentkvällarna: Dessa experimentkvällar vänder sig till dig som inte redan har börjat experimentera med Arduino, men som skulle vilja komma över de inledande svårigheterna att komma igång med egna Arduinoexperiment.

Kursmaterial: Vi kommer att använda ett standardiserat kursmaterial (Official Arduino Starter Kit) som ingår i kursen (värde ca 1000kr).

Kursdeltagarna måste dessutom ha tillgång till en dator som Du kan installera programmeringsmiljön som kallas ”IDE” på.

Helst bör Du ha en bärbar dator med en ledig USB-port och Windows 10 eller senare version, som du kan ta med till experimentkvällarna. Om inte alla har en bärbar dator så får vi försöka samsas om de datorer som kommer att finnas.

Museet har dessutom ett par datorer att låna ut under experimentkvällarna.

Kostnad för deltagarna: För medlemmar i Radiohistoriska Föreningen blir avgiften 1400 kronor (för icke medlemmar1700 kronor). Då ingår allt kursmaterial inklusive kursbok utom den PC dator som behövs för utvecklingsplattformen.

Kurslokalen har tillgång till internet WiFi och/eller kabel så att nödvändig programvara kan laddas ner eller uppdateras. I kurslokalen finns tillgång till mätinstrument som kan användas vid behov.

Eftersom alla experiment utförs med hjälp av kopplingsplatta för trådbygling behövs ingen lödkunskap för att gå kursen. Skulle trots allt lödning bli nödvändigt t.ex. för att laga en tråd som gått av finns lödutrustning i anslutning till kurslokalen.

Max antal deltagare är ca 10.

Kursledare Peter Håkanson med Lennart Nilsson som biträdande.

Endagskurs om elektronrör och användning av rörprovare

Söndag 12/3 med söndag 26/3 som reservdag ifall den första dagen blir fulltecknad. Räkna med att tidsåtgången blir kl. 12:00 till ca 16:00

Kursinnehåll: Om elektronröret och dess historia, viktiga rörparametrar och vad som är väsentligt att mäta upp. Översikt av de vanligast förekommande rörprovarna och demonstration av Radiomuseets provare som är ett tiotal olika modeller. Praktisk handledning i användning av AVO:s kvalificerade rörprovare (AVO 3, AVO 4 och AVO 163).

Kostnad för deltagarna: För medlemmar i Radiohistoriska Föreningen blir avgiften 300 kronor (för icke medlemmar 600 kronor). Då ingår kursmaterial (inklusive rör) och tillgång till rörprovare. Antal deltagare vid varje kurstillfälle är begränsat till 8 personer p.g.a. tillgången till rörprovare.

Kursledare Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

kurser@radiomuseet.se

Zoomkurs om användning av rörprovare

Det har inkommit önskemål om ett rörprovarekurs på Zoom för medlemmar som inte kan komma till museet. Det är inte enkelt att åstadkomma, men Lennart Nilsson är beredd att göra ett försök i april om det finns minst 4 anmälda. Samma kostnad som en vanlig kurs (300 kr respektive 600). Anmäl intresse snarast om kursen ska bli av.