Bilder kustradio

Allan Reinler, vaktlagschef. Fartyget på tavlan är Nihon som specialutrustades för automatisk övervakning från rederikontoret av driftstatus.

I uppstarten av Maritex drevs tjänsten halvautomatiskt. Från rummet på bilden hanterade en operatör telexremsor till och från fartygen.
Operatören på bilden är Sten Wahlskog.

Tillbaka