Ändringslogg för webbplatsen

2024-03-14
Kalendern bytt till Radiomuseets Gmail-kalender.

2023-12-26
Ny webb-butik.

2023-05-25
Bytt plugin för Facebook och Instagram pga att den gamla kraschade webbsidan.
Ändrat layout för sidorna för styrelsen och områdesansvariga. Numer ingår bilder.

2023-03-31
Ändra så att det nu är samma layout för apparater till salu och böcker till salu för datorer och mobiler pga. att på de tidigare layouterna för datorer kunde bilderna i vissa lägen döljas om man hade en skärm med låg upplösning.

2023-03-15
Ny mobilanpassad layout.

2023-03-15
Ändrat så att panoramorna alltid öppnas i ny flik.

2023-01-29
Flyttat panoramorna till von.pp.se pga att de inte fungerade efter ändring av url för hemsida.

2023-01-28
Ändrat så att hemsidans url är radiomuseet.se istället fär wordpress.radiomuseet.se

2022-11-18
Flyttat Radiomuseets databaser och Radiomuseets audioguide till WordPressidor.

2022-11-17
Flyttat panoramorna till en WordPressida.

2022-02-26
Lagt till föredraget från medlemsmötet 202-09-17 på den interna medlemssidan.

2022-02-26
Lagt till en sida “Ringen – Kontakt via radiovågor: Tankar för dagen.” under Områden – Amatörradio”.

2022-02-20
Färbättrad språkvalet på alla sidor som inte ingår i WordPress. Språkvalet slår nu direkt på alla ingående delar inklusive bildspelen.

2022-01-13
Lagt till Radiomuseet 25 år på sidan informqtionsmaterial.

2022-01-13
Uppdaterat avgiftsidan med nya priser och lagt till Guidning och uthyrning av HH-sal.

2022-01-09
Lagt till Swish-numret på kontaktsidan.

2021-10-29
Rättat länken till “Sök i museets databaser”, en undermeny till Museiinformation.

2021-02-17
Tagit bort den gamla kalendern (Callpress Calender)

2021-02-09
Lagt till en sida med Nyheter från Radiomuseet under Museiinformation.
2021-01-28
När man valt språk kommer nu Google toolbar i överkanten. Man stänger denna för att återgå till svenska.
Nu kan man välja språk separat för de sidor som inte ingår i WordPress. Det gäller:
– Panoramorna
– Sök i databaserna
– Försäljningslistor från databaserna
– Servicepärmar
– Öppettider på ingångssidan och infosidan.
Om man valt språk i högerkolumnen så översätts inte öppettider om man inte också anger samma språk där. Däremot så översätts de andra sidorna ovan om man hoppar till någon av dem. Om man sedan går tillbaka till ingångssidan utan att avmarkera språkvalet, så är språket markerat för öppettider även om man inte gjort det valet innan. Man måste avmarkera både öppettider och hela sidan för att gå tillbaka till svenska på alla sidor.

2021-01-25
Bytt ut alla länkar till Radiomuseets databaser till våra nya databaser på one.com. Det gäller försäljning och sökning i databaserna.

2020-12-01
Tagit bort möjligheten att lyssna på adressen på förstasidan och informationen på info-sidan, eftersom svensk röst inte fungerar längre.

2020-09-20
Lagt till “National Voice of America Museum of Broadcasting” i externa länkar under övriga radiomuseer.

2020-03-27

Integrerat audioguiderna i panoramorna och optimerat dem för framtida Androidapp.

2020-02-19

Lagt till nya panoramor tagna 2020-02-11.

2020-01-28

Lag till en sida “Vad kan Radiomuseet erbjuda?” under “Museiinformation”.

Lagt in länk till sidan från förstasidan.

Ändrat röstuppläsningen på svenska, så att rubrikerna inte tas med.

2019-12-30

Lag till en sida “Youtubefilmer om Radiomuseet i Göteborg” under “Museiinformation”.

2019-11-12

Lagt till direktlänk i högerkolumnen till bildspel över registrerade apparater med bild.

2019-09-16

Lagt till länkar till PDF med telefonnummer till telefonstationer och större företag i Göteborg på sidan om Fast telefoni..

2019-09-04

Lagt till bilder från Radiomuseets Instagramkonto i högerkolumnen.

2019-05-28

Ändra så att det endast är sådana arrangemang som vänföreningen Alexander anordnar på Grimeton som är gratis för medlemmar.

2019-05-19

Lagt till intervju med Carl-Axel Wannerskog i Västnytt och men Hans Börjesson och Robert Wallander i TV4 på samma sida som bildspelet Radiomuset 25 år på den interna medlemssidan. Där finns också nu en film från ett besök på museet och Sara Granfeldts intervju med Åke Kjellin.

2019-04-25

Lagt till intervju med Carl-Axel Wannerskog i P4 Göteborg på samma sida som bildspelet Radiomuset 25 år på den interna medlemssidan.

2019-04-22

Tagit bort listan  med komponenter till salu.

Tagit bort webbringen i sidfoten.

2019-04-15

Samlat alla böcker och manualer till salu i en lista kopplad till biblioteksregistret.

2019-01-18

Bytt kalender pga att den gamla inte längre supportas.

2018-12-30

Lagt till Kungs Radio till servicepärmarna med inskannad serviceinformation.

2018-11-11

Lagt in information på flygradio och lagt till vilken bild som skall väljas. Kompletterat texten för militärradio.

2018-11-08

Lagt till Radiomuseets Audioguide på menyn för Museiinformation och ersatt länken vid högtalren i högerspalten till Audioguiden. Dessutom har det tillkommit en högtalare på de områden som har Audioguider, där man kan se och höra dessa.

2018-09-25

Förtydligat att lyssnaknapparna alltid spelar upp svenska även om man valt annat språk.

Lagt till lyssnaknapp för museiinformationen.

Lagt till Information om tidigare aktiviteter under Kalendarium.

2018-09-19

Lagt till att man kan lyssna på öppettider och adress.

2018-05-25

Lagt till en sida “Hantering av personuppgifter” under Föreningen.

2018-05-18

Ändrat text på fliken Museiinformation och flyttat länkarna till undermenyerna överst och flyttat öppettider först.

Flyttat fliken Gåvor till Museiinformation och flyttat “Besök SK6RM” som ny flik på högsta nivå.

Bytt namn på fliken “Museibutiken” till “Försäljning” och strukturerat om sidan.

Flyttat allt utom den interna medlemssidan till Föreningen.

Bytt “Affärsidé” till “Verksamhetsidé”.

Tagit bort “Göteborgs Stadsmuseum” och “Riksförbundet Sveriges museer” från Nätverk. Lagt in rubriken “Vi syns på” före de som är reklamställen.

Länk till “Tidigare aktiviteter” är flyttad till under Facebookflödet.

Lagt till SVT Play i länklistan.

2018-05-10

Flyttat sökfunktionen för gamla delen till Fliken Artiklar och döpt om den.

Döpt om “Sök på nya delen” till “Sök på webbplatsen”

Döpt om “Kalendarium” i högerspalten till “Kommande aktiviteter”.

Arkiv, Kategori och etiketter har tagits bort från högerspalten. Etiketter har lagts in på fliken Artiklar utan rubrik. En etikett övrigt har tillkommit.

2018-04-16

Flyttat etiketterna till artikelsidan och tagit bort dem från sidopanelen. Även tagit bort  Kategori och arkiv från sidopanelen. Flyttat länk till Evenemangskalender från NAV till högerkolumnen.

Ersatt texten överst på förstasidan med information om öppettider och adress.

2018-03-25

Lagt till “Föredrag på Radiomuseet” På den interna medlemssidan.

2018-03-11

Redigerat om sidan med länkar till informationsmaterial och lagt till länk till PDF om museets barnverksamhet 2018

2018-03-11

Lagt till området Fast Telefoni i områdeslistan och skapat en sida för området under områden.

2017-10-17

Sidan externa länkar har nu inte längre med sidomenyn till höger och det har tillkommit navigeringslänkar till vänster.

2017-10-10

I alla meny med undermenyer finns nu ingångsmenyn med även som första undermeny. Detta för att man inte skall missa att den finns.

2016-10-28

Nu finns nytagna panoramor för alla områden.

2016-10-17

Panoramorna från 2004 och 2013 har konverterats från mov-format till HTML5. och JPG-varianterna har utgått.

2016-09-06

Amatörradionyheterna har tillkommit i den externa länklistan.

2016-04-13

Rörlistan och butiken har nu också konverterats till Filemaker 14. Listorna för komponenter och kristaller har integrerats i butiken.

2016-03-06

Radiomuseets databaser har flyttats till Filemaker 14 på Premiums webbserver och åtkomsten sker nu med en PHP-lösning. Premium tillåter inte att innehållet körs i en ram på någon annan server och därför finns allt från databaserna på sidor utanför WordPress men med liknande layout.

2016-02-20

Gjort klart Stiftelsen hemsida www.radiostiftelsen.se och tagit bort den mesta informationen på stiftelsens sida och istället hänvisat med länk till stiftelsens hemsida.

2015-12-18

Uppdaterat länkarna på sidan om samarbetspartners och lagt till deras logotyper.

Har lagt till följande nya samarbetspartners:

 • Medborgarskolan
 • Arbetsam, turistmål.se
 • Riksförbundet Sveriges museer
 • Museiguiden,
 • NAV Industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
 • I love Göteborg
 • Hisingen by day
 • Lindholmens Science Park
 • go:teborg, Göteborgs officiella besöksguide
 • do today Göteborg.

2015-11-24

Websidan flyttad från webbhotellet PIN till one.com.

2015-07-08

Lagt till Widget för TripAdvisor.

2015-06-18

Lagt till två sidor för servicepärmar för Luxor. Länkar till dessa från området Rundradio och från den interna medlemssidan.

2015-03-05

Rättat fler ställen där det fanns relativa länkar som inte fungerar med den ya versionen av ordpress.

Tagit bort sidan med gamla TV-program från öppet arkiv pga. att länkarna inte längre fungerar och det verkar som om de klipp som är med inte längre finns kvar.

2015-02-19

Uppdaterat information om vad som hände det år en viss apparat tillverkades. fram till och med 1955 och 1983 är klart. Lagt till en lista med länkar till informationen för de årtal som är klara. Man når denna från sökmenyn för RM-registret och från alla årtalssidorna.

2015-02-14

Lagt till en undersida “Västkustens DX-klubb” till området DX-ing.  Det har också tillkommit en direktadress www.radiomuseet.se/vdxk till den sidan.

2014-11-27

Ändrat relativa länkar i ramar till globala länkar. Den nya versionen av WordPress accepterade inte relativa länkar.

2014-10-15

Lagt till en undersida “servicehandböcker Luxor radio” under området Rundradio.

2014-07-29

Tagit bort rutan om nyheter via epost i anmälningsformuläret. Tagit bort att Audionen sänds ut i pappersformat på medlemssidan.

2014-02-24

Flyttat de senaste Facebooksinläggen till vänsterfilen på förstasidan. De inlägg som skrivs direkt i WordPress är flyttad till ny sida Artiklar. Google translate har tillkommit och de två separatsidorna på engelska och tyska har utgått. Broschyrerna på engelska och tyska har tillkommit på informationssidan.

Ändrat slogan till “Det kompletta radiomuseet”.

2014-01-29

Validerat länksidan och tagit bort inaktuella länkar.

Lagt till en länk till “120 bilder från radions unga år” på områdena Rundradio och Television.

Lagt var sin bild från denna länk på dessa områdes sidor med samma länk.

2013-11-15

Flyttat sidan Kursmaterial från Museiinformation till under Kurser på medlemssidan.

2013-10-18

Lagt till att man kan söka i rörlistan med hjälp av webbläsarens sökfunktion.

2013-10-07

En sida om kurser har tillkommit under medlemssidan.

2013-10-05

Lagt till ytterligare en Calpress widget som visar dagens aktiviteter, eftersom den tidigare inte visade det som händer samma dag.

2013-09-23

Lagt till verksamhetsplanen till den interna medlemssidan.

2013-09-11

Ändrat områdesansvarig för Audio från Jan Broms till Olof Stenbäck.

2013-08-19

Lagt till ny sida för flygradio under områden. Lagt in sidor för fartygs- och flygradio i realtid under fartygsradio och flygradio.

2013-08-15

Lagt in länk till Hörby Radioförening i länklistan under Radiomuseer.

2013-08-03

Lagt tillbaka widgeten med kommande händelser på förstasidan eftersom det kommit en uppdaterad version av kalendern, där denna funktion kommit tillbaka.

2013-06-29

Lagt in länkar till underrubrikerna längst ner på alla sidor med underrubriker. Detta på grund av problem med att komma åt underrubrikerna med pekskärm.

2013-06-09

Uppgraderat Calpress till senaste version (1.5.0.1). Den visade sig tyvärr inte vara kompatibel med den senaste versionen av WordPress (3.5.1), som används på sidan. Har därför tillfälligt tagit bort widgetten, eftersom den sa att det inte fanns några händelser fast det finns tre kommande medlemsmöten i kalendern.

2013-05-16

Strukit Moritz Zarman från styrelsen pga att han avsagt sig sitt styrelseuppdrag. Lars lindskog har därmed blivit Ledamot istället för ersättare.

2013-05-01

Lagt till Antique Wireless Association (AWA) under Länkar – Museer övriga.
Lagt till Hotellgöteborg24.se och tagit bort GoToSweden under Länkar –  Information om Göteborg

2013-04-17

Uppdaterat listan över områdesansvariga.

2013-04-13

Lagt till datum då verksamheten startade i de nuvarande lokalerna under historik.

Uppdaterat styrelsesammansättningen efter årsmötet 2013.

2013-03-01

Lagt till en besöksräknare från Holmsunds.

2013-02-15

Ny lösenordsskyddad flik Kursmaterial har tillkommit under Museiinforation – informationsmaterial.

2013-02-06

Ny webbplats som uppdateras med hjälp av WordPress. Den innehåller samma information som den gamla, men med följande ändringar i strukturen.

 • Externa länkar har flyttats till huvudmenyn
 • Kalendariet har brutits ut och flyttats till huvudmenyn
 • Syfte och målsättning har slagits ihop med affärsidé och döps om till Föreningen
 • Historik, Styrelse, Områdesansvariga och Nätverk har lagts som undersidor till Föreningen.
 • En del av ikonerna som fanns på den gamla ingångssidan har utgått, eftersom man hittar informationen ganska lätt ändå.
 • Utdragen från NFR och Audionen ersätts med inlägg som publiceras löpande på webbplatsens svenska ingångssida
 • De senaste inläggen på Radiomuseets Facebook publiceras automatiskt i högerkolumnen
 • Ny bakgrundsbild
 • Webbplatsen har döps till Radiomuseet i Göteborg, vilket står överst på alla sidorna.
 • Lagt till slogan “Sveriges mest kompletta radiomuseum”
 • Panoramabilder från museet visas överst på varje sida. Dessa växlar slumpmässigt förutom för panoramorna, där panoramabilden överst stämmer med det området som panoramat under visar. Detta gäller också alla sidor som berör ett visst område.

Vissa sidor har kvar den gamla layouten men dess navigeringslänkar går till de nya sidorna när sådana finns.

Ändringslogg för gamla webbplatsen

2013-01-30

Rörlistan uppdaterad

2013-01-24

Lagt till stiftelseutlysning för 2013.

2013-01-16

Rörlistan uppdaterad

2013-01-13

Uppdaterat informationen om loppmarknaderna på medlemssidan.

2013-01-08

Rättat länkarna till SVT-play pga att dessa ändrats.

2013-01-01

Bytt God Jul mot Gott Nytt År

2012-12-30

Utdrag ur Audionen nr 4 2012 finns nu tillgängliga på webben.

2012-12-26

Utdrag ur Nyhetsbrev nr 48 2013-01-01 finns nu tillgängliga på webben.

2012-12-19

Bytt karta från Eniro till Hitta.se. Lagt till vilka helger som museet är stängt 2013.

2012-12-13

Rörlistan uppdaterad. Lagt till att rörprisern kan ha ändrats.

2012-12-10

Lagt in Audionen nr 4 2012 och NFR nr 47. Tagit bort loppmarknaden 12 januari.

2012-11-28

Lagt in ny ansvarig för militärradio och lagt till Nyheter från Radiomuseet. Markerat områdesansvaret för Rör och Verkstad som vakant. Uppdaterat rörlistan daterat 2012-11-21.

2012-11-21

Flyttat öppettider på ingångssidan till tomma rutan för temautställningar och tagit bort tomma rutan om temautställningar påp medlemssidan. Lagt till bild till föredraget om Gelileo på ingåpngssidan och medlemssidan.

2012-11-14

Lagt till ett kalendarium för planerade möten på interna medlemssidan. DoToday tillagd på länksidan under Övrigt – Information om Göteborg.

2012-11-06

Tagit bort GÖTEBORG från logotypen och strukit temautställningarna. Lagt till föredragshållare til medlemsmötet 8 december. Lagt till datum för årsmötet 2013.

2012-10-29

Lagt till ett nytt avsnitt med sajter som har informati0n om Göteborg under övriga länkar på länksidan.

2012-10-20

Rättat EMIGNA till ENIGMA i bildspelet från Tysklandsresan 2003.

2012-10-19

Lagt till datum för kommande loppmarkander.

2012-10-18

Rörlistan är uppdaterad.

2012-10-14

Ändrat datum för Gothia Big band från 24/11 till 17/11.

2012-10-07

Lagt till att Gothia big band spelar 24/11.

2012-10-01

Nyhetsbrevet nr 45 har tillkommit.

2012-09-29

Datum för loppmarknad i trapphuset har än drats till 10 november.

2012-09-28

Datum för loppmarknad i trapphuset har än drats till 10 oktober.

Tagit bort informationen om att museet var stängt 4-24 september under storstädningen.

2012-09-18

Bytt den svenska broschyen till den senaste, daterad 2011-05-27.

2012-09-17

Rättat man för chiffreringsapparat EMIGMA från Berlinresan 2003. Modifierat layout för denna och för resan 2005 och 2007 samt för Gothia Big Band 2009.

2012-09-12

Lagt till loppmarknad 2012-10-06 på medlemssidan. Modifierat nyhetsrutan på ingångssidan och döpt om den till aktuellt. Flyttat länken till denna ändringslogg för webbplatsen

2012-09-05

Rättat årtalet för Ulvens sjösättning i Audionen nr 3 2003.

2012-07-06

Uppdaterat listan för kristaller.

2012-07-05

Efter Medlemsmötet 2012-09-29 kommer Lars Jägersvärd, Bo Dahlqvist och Göran Sernbo från Svenska Fyrsällskapet att berätta om radioamatörernas aktiviteter på internationella fyrdagen, historien om den riktade radiofyren på Burö samt lite om ljus i fyrtekniken.

Svenska fyrsällskapets hemsida tillagd i länklistan under övriga länkar.

2012-06-05

Audionen nr 2 2012 finns nu på webben.

2012-05-25

Lördagen den 2 juni klockan 12 öppnar Radiomuseets loppmarknad i trapphuset. Välkomna att fynda där. Mycket kommer att vara registrerat och utlagt till försäljning bl.a. via museets hemsida. Enstaka attraktiva föremål kan även komma att läggas ut på aktion på Tradera för att säljas till högstbjudande.

Lagt till information om kommande medlemsmöten till hösten på medlemssidan.

2012-05-23

Lagt tillbaka Sören som områdesansvarig för rör.

2012-05-17

Lagt upp Amatörradiostationen SK6RM som ett eget område i områdeslistan.

2012-05-16

Rättat områdeslistan:
Amatörradio: Lagt till att Bengt Lindberg är stationsansvarig för amatörradiostationen SK6RM 
DX-ing: Moritz Zaarman ersätter Lennart Nilsson
Flygradio: Nytt område med Åke Kjellin som områdesanasvarig
Instrument: Lennart Nilsson ersätter Vakant
Internet: Nytt område med Viktor Ohlsson som ansvarig (detta område saknades i listan, men hade egen områdessida)
Radiorör: Bertil Bengtsson ersätter Sören Engblom
Audionen: Sven Persson är tillförordnad redaktör pga Krister Ljungqvists sjukdom
Audionen: Kent Ahlqvist ersätter Henning Hellund som ansvarig utgivare.

Ersatt områdesansvariga med länk till områdeslistan på alla områdessidor.
Lagt till ny områdessida för flygradio.

2012-05-07

På medlemsmötet 2012-06-09 kommer Håkan Sandblad att föreläsa om Radions Guldålder. Se medlemssidan.

Man kan nu få resvägen till museet och information om turistmål på vägen hit via en länk på ingångssidorna och infosidan.

2012-04-25

Nästa medlemsmöte är 2012-06-09.

2012-04-03

Välkommen till Radiomuseet
lördagen den 14 april,
minnesdagen av Titanics förlisning.

I Hugo Hammars sal blir det föredrag klockan 13 av Karl-Gustav Strid om
Titanic och den trådlösa telegrafen.

Du kan också se ett fantastiskt bildspelet från byggnationen av Titanic.

Radiomuseet kommer att sända med amatörradiosignalen SK100MGY under både lördagen den 14 och söndagen den 15 april.

2012-03-07

Lagt till information på förstasidan och medlemssidan. Gothia Big Band gör en efterlängtat framträdande i Hugo Hammars sal söndagen den 25 mars mellan klockan 13-15. Kom och koppla av och känn gemenskapen kring härlig musik och kaffeservering.
Lagt till möjlighet att söka på och läsa öppna och medlemsinterna PDF i biblioteksregistret. Vi kommer att samlas i Hugo Hammars sal på Radiomuseet under lördagen den 14 april då det blir föredrag klockan 13 av Karl-Gustav Strid om Titanic och den trådlösa telegrafen.

2012-03-06

Lagt till information om nyhetsbrevet på medlemssidan

2012-02-28

Audionen nr 1 2012 har tillkommit
på medlemssidan.

Tagit bort refererlistan från länksidan, eftersom den inte fungerar längre.

2012-02-25

Lagt till föredragshållare på Årsmötet på ingångssidan och medlemssidan.

Bildspelen om fartygsradio och kustradio har ändrats till att endast innehålla de första två minuterna med hänvisning til att hela finns på DVDn som kan köpas på Radiomuseet.

2012-02-13

Layouten för informationen och bildspelet om radiohistorien har anpassats till museets nya logotype och formatet har ändrats till PDF. Länk till gamla TV-program från SVT-play har tillkommit på informationssidan.

2012-02-12

Rörlistan uppdaterad

2012-01-26

Lagt till att bildspelen på fartygsradiosidan och kustradiosidan samt bonusmaterial finns på DVDn som säljs på Radiomuseet.

2012-01-17

Försäljningslistan uppdaterad med flera nya områden. Butikens utbud (CD, böcker mm) har fått foton.

2012-01-14

Tagit bort länken till statistiksidan, eftersom den inte fungerar längre.

Uppdaterat refererfunktionen.

Rättat länken till fartygsradio till salu från säljlistan.

Lagt till audio, mätinstrument, amatörradio och bilradio till salu.

2012-01-06

Audionen nr 4 2011 har tillkommit.

Real media formatet har utgått från radiostudiosidan.

Listan över militärrdioutrustning till salu har utgått pga att det mesta är sålt.

2012-01-02

Nu kan du se två filmer om Kustradions och fartygsradions utveckling under 100 år på resp områdes sida.

2011-12-10

Nu kan du se gamla filmer från
SVT-play från ingångssidan och från TV-sidan.

2011-12-08

Tidskrifter till salu uppdaterad. Rörlistan uppdaterad.

2011-12-07

På medlemsmöte 10/12 för vi höra om Radio Nords historia. Se medlemssidan. Stiftelsen har utlyst stipendium för 2012. Se stiftelsesidan

2011-10-19

Information om medlemsmöte 10/12 och årsmöte 17/3 2012 har tillkommit på medlemssidan.

2011-10-06

Publicerat uppdaterad rörlista.

2011-09-29

Publicerat uppdaterad rörlista.

2011-09-27

Publicerat uppdaterad rörlista.

2011-09-21

Lagt till information om att man kan använda webbläsarens sökfunktion för att söka i rörlistan.

2011-09-15

Tagit bort länkarna till Real audi formatet på sidan för Radiostudio.

2011-08-29

Information om medlemsmöte 17/9 och firandet av Göteborgs Kustradios 100-årsjubileum har tillkommit på medlemssidan. Information om facebook har också tillkommit där.

2011-06-11

Lagt till “Långhelger stäng” på ingångssidorna.

2011-06-11

Uppdaterat styrelse och områdesansvariga.

2011-06-08

Svensk broschyr uppdaterd till V3.6.

2011-05-26

Efter medlemsmötet 11 juni kommer Christian Stödberg att berätta om turerna kring nedläggningen av mellanvågssändaren i Sölvesborg samt kortvågssändarna i Hörby.

2011-05-22

Specialnummer av Nyheter från Radiomuseet ersätter Audionen n2 2011.

2011-05-13

Nästa medlemsmöte har fått ändrad datum till 2011-06-11.

2011-05-06

Nästa medlemsmöte är 2011-06-04.

2011-04-11

Styrelselistan uppdaterad enligt val på årsmötet.

2011-04-13

Rörlistan uppdaterad.

2011-04-11

Styrelselistan uppdaterad enligt val på årsmötet.

2011-04-04

Rörlistan uppdaterad.

2011-03-24

Rörlistan uppdaterad.

2011-03-20

Listan över Böcker, CD mm är uppdaterad i butiken.

2011-03-14

Rörlistan har uppdaterats.

2011-02-26

Avsnittet inbunda årgångar har uppdaterats i listan Tidskrifter till salu.

2011-02-26

Audionen nr 1 2011 har tillkommit.

2011-02-24

Rörlistan uppdaterad

2011-02-14

Lördagen den 26 mars klockan 12-15 återkommer Gothia Big Band till vår stora glädje till Radiomuseet.

Gothia Big Band är den orkester som under 1940- och 50-talet stod för den dansanta underhållningen på Kungs-Gillet, Rotundan “Rota” (numera Rondo) på Liseberg och sommardansens Mecka “Jazzen”.

2011-02-06

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken

2011-01-19

Ändrat “Födelsedag” till “Födelsedatum” på anmälningsformuläret.

2011-01-18

Informationen om rören ovanför rörlistan har uppdaterats.

2010-12-04

Audionen nr 4 har tillkommit.

2010-12-03

Länk till film om Bengt Svenssons radiomuseum har tillkommit på länksidan under museer.

2010-11-19

Efter medlemsmötet den 11 december kommer Ove Andersson att berätta om Ostindienfararen.
Vad hände sedan och hur har det gått för skeppet Götheborg?
Kom och lyssna på ett spännande föredrag.
Se medlemssidan.

2010-11-16

Styrelsesidan uppdaterad.

2010-11-12

Utlysning för Radiostipendiet för 2011 har tillkommit under stiftelsen.

2010-11-01

Mötet för guider och värdar som var planerat den 27 november måste tyvärr ställas in. Hösten är full med verksamhet och antalet helger räcker inte till. Vi återkommer med ny tid under våren. THE END

2010-10-18

Direktlänkar till försäljninglistor för Audio, instrument och övrigt har tillkommit på försäljningslistan.

2010-10-03

Länk till Hisingen by day, som visar trevliga utflyktstips runt Hisingen, har tillkommit på länksidan under Övriga länkar.

2010-09-11

Audionen nr 3 2010 har tillkommit.

2010-08-24

Inbjudan till föreningsmöte 18 september kl 12.00 på Radiomuseet

På mötet, som har formen av en extra föreningsstämma, ska vi välja nya två nya ledamöter till styrelsen, eftersom två av ledamöterna valt att lämna sina uppdrag under mandatperioden. Dessutom som vanligt aktuell information om verksamheten.

Efter mötet föreläser Göran Björving om överföring av stora effekter vid hög spänning under rubriken “HVDC – Den möjliggörande transmissionen.”

Se medlemssidan.

2010-05-24

Medlemsmöte 12 juni. Efter mötet pratar Ulf Ligande om närradio och Rasido 88. Se medlemssidan.

2010-04-13

Rörlistan är uppdaterad i butiken.

2010-04-08

Styrelsen uppdaterad enlig årsmötet 2010-03-27. Kort på nya styrelsen har tillkommit.

2010-04-06

Ändrat listan på fartygsradio till salu till listning från RM-registret.

2010-04-01

Temautställningen Mobiltelefonen 50 år invigd.

Ny länk till “Radiosystemen inom lokaltrafiken i Stockholm” under Landmobil Radio på länksidan.

2010-03-19

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken

2010-03-12

Ändrade tillbaka till de engelska områdessidorna från den engelska sidan och lade till länk till panoramorna på dem.

2010-03-11

Audionen nr 1 2010 har tillkommit. Ny layout med ny logotyp, ny bakgrund, den gröna färgen vid länkarna borttagen, Hem-länken ersatt av logtypen.

Länklistan validerad och döda länkar borttagna.

Länk till RADIOHISTORISKA ARKIVET har tillkommit på länksidan under Rundradio.

2010-03-08

Föreläsare på årsmötet 27/3 har tillkommit på medlemssidan.

Rättat webbadress och mailadress till sveriges DX-förbund på DX-sidan.

2010-03-07

Radiomuseet bjuder in till dixilandjazz i Hugo Hammars sal på Radiomuseet den 18 april kl 12.00-15.00. Se medlemssidan.

Länk till Radiomuseet på facebook har tillkommit på svenska ingångssidan och på länksidan.

2010-02-19

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2010-02-07

Länk till lista från RM-registret på alla apparater med bild har tillkommit resp områdes sida.

2010-01-03

Följande länkar har tillkommit på länksidan:

2010-01-01

Lagt till på infosidan att museet är stängt trettondagsafton och trettondagen.

2009-12-22

Nyhetsbrev nr 11 har tillkommit på den interna medlemssidan.

2009-12-20

Lista över museivärdar 2010 har tillkommit på den interna medlemssidan. Där har också instruktionen för museivärdar byts ut mot en checklista för museivärdar.

2009-12-15

Rättat texten om Hugo Hammars sal på infosidan.

2009-12-09

Audionen nr 4 2009 har tillkommit.

2009-11-06

Utlysning av stipendium för 2010 har tillkommit på stiftelsesidan.

Länk till THE AUDION.–I.* A NEW RECEIVER FOR WIRELESS TELEGRAPHY. BY LEE DE FOREST. har tillkommit på länksidan under Raidorör

2009-11-05

Exempel på radiolicenser har tillkommit på rundradiosidan.

2009-11-04

Eric Bergsten kåserar på medlemsmötet 12/12

2009-10-26

Fartygsradio till salu har uppdaterats-

2009-10-24

Den interaktiva kartan på infosidan har förbättrats.

2009-10-23

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2009-10-16

Inbjudan till träff för museivärdarhar tillkommit på medlemssidan.

2009-10-15

Sångerskan Lisbeth Kilander kommer ej att medverka 18/10 pga sjukdom.

2009-10-13

Söndag 18/10 kl 12-15 spelar Gothia Big Band med sångerskan Lisbeth Kilander 50-tals jazzmusik i Hugo Hammars sal.

2009-10-01

Listan över militärradio till försäljning har uppdaterats. Länken till den gamla lösenordskyddade medlemssidan har atgits bort.

2009-09-06

Audionen nr 3 2009 har tillkommit.

Ny lösenordskyddad medlemssida har fått utökat innehåll och nytt användarnamn och lösenord.
Se medlemssidan

2009-09-05

OBS!
Dagen för medlemsmötet har ändrats till söndagen 20 september pga dubbelbokning.
Se medlemssidan

2009-08-28

Ett flertal komponenter till salu har tillkommit på komponentlistan i butiken.

Militärradio till salu har tillkommit i butiken.

Föreläsare till medlemsmötet 19/9 har tillkommit på medlemssidan.

2009-08-26

Den pågående temautställningen BRÖDERNA ANDERSSONS VELOCIPED OCH RADIOFABRIK (Kungsradio) har blivit en sådan succé att utställningen har förlängst till 31/12 2009.

2009-06-05

Nya versioner av Fartygsradio och “Beskrivningar / manualer för diverse fartygsradioutrusningar” till salu har tillkommit i Butiken.

Ruta med länk till pågående temautställning har tillkommit på ingångssidan.

2009-05-28

Kommande aktiviter har rensats.

2009-05-26

Ny e-postadress för Hans röcklinger. Fartygsradio till försäljning är uppdaterad.

2009-05-18

Audionen nr 2 2009 har tillkommit.

2009-05-16

Föredragshållare på medlemsmötet har tillkommit på medlemssidan.

2009-05-08

Ny version av inbjudan till gnistträff uppladdad

2009-05-01

Länk till bilder på Hugo Hammars sal har tillkommit på infosidan och ingångssidan. Länkarna tilll Forumen på förstasidan har utgått.
Nya e-postadresser för Hans röcklinger och Göran Jonsson.

2009-04-29

Loppmarknad på Radiomuseet
den 30 maj har tillkommit på medlemssidan.

2009-04-07

Länk till pressrelease om temautställning har tillkommit på infosidan och medlemssidan

2009-04-06

Ny version av inbjudan till gnistträff uppladdad.

2009-03-22

Svensk och engelsk broschyr är ubytt mot verison 3.3.

2009-03-15

Rättat medhjäparna till amörradio på styrelsesidan.

2009-03-10

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2009-03-08

Audionen nr 1, 2009 har tillkommit. Fel identitet på framsidan av pappersversionen, se den interna medlemssidan.

Info om temautställning och föredragshållare på årsmötet har tillkommit på medlemssidan.

Ett flertal länkar har tillkommit på länksidan:

 • “Radio-museét i Dannike” under Radiomuseer
 • “Radiohistorisk forening vest” under Radiomuseer
 • “Luxorboken” under Rundradio
 • “Åkes Tubedata” under Radiorör
 • “Fabrication d’une lampe triode” under Radiorör

Prislistan för Böcker CD mm har uppdaterats enligt året inventeringen.

Webbsidorna har rättats enligt noteringar från Inger.

2009-03-05

Inbjudan till Gnistträff i Karlskrona 23-24 maj 2009

2009-03-02

Rättat Anders Granhälls e-postadress samt rättat områdesansvariga för Audio, Fartygsradio och Rundradio på styrelsesidan

2009-02-18

Länk till Försvarets Militärhistoriska samlingar har tillkommit under militärradio och länkar till fartyg och flygplan i realtid har tillkommit under kustradio och övriga länkar på länksidan.

2009-02-16

Bilder och videos med Gothia Big Band när dom spelade 50-tals jazz i Hugo Hammars sal 2009-02-15 har tillkommit på medlemssidan.

Bildspel från Berlinresan 2008 har tillkommit på medlemssidan.

2009-02-05

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2009-02-03

Gothia Big Band med Stellan Johansson spelar 50-tals jazz i Hugo Hammars sal söndagen den 15/2 kl 12-15. Kom och njut av deras emineta musik och titta på våra apparater i vilka musiken en gång kunde avnjutas i hemmen.

2009-01-08

Justerat texten för bilder och dokument på söksidan till RM-registret

2008-12-20

Öppettider under jul och nyår har tillkommit på infosidan

2008-12-12

Radiomuseets diskussions- och annonsforumet har lagts ner av leverantören pga av akuta problem med spam. Info om detta har lagts in på de länkarna tills vi hunnit ordna nya forum.

2008-12-02

Audionen nr 4, 2008 har tillkommit.

2008-11-29

Föredragshållare har tillkommit för medlemsmötet 2008-12-06 på medlemssidan.

Stifteseutlysning för 2009 har tillkommit på stiftelsesidan.

2008-11-14

Fartygsradioutrustning och beskrivningar till fartygsradio till försäljnign har uppdaterats i butiken.

2008-11-10

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2008-10-20

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2008-10-10

Listan över Böcker, CD mm är uppdaterad i butiken.

Tidskrifter till salu har uppdaterats i butiken.

2008-10-07

Medlemssidan uppdaterad med förmånerna Audionen i PDF-format och registrering på det interna forumet.

Den svenska broschyren uppdaterad till version 3.1.

2008-09-28

Rättat stavfel enligt mail från Inger.

2008-09-17

Audionen nr 3 2008 har tillkommit.

2008-09-15

Justerat sista meningen på gåvosidan.

Uppdaterat listan över fartygsradioutrustning till försäljning.

2008-09-14

Föredragshållare har tillkommit för medlemsmötet 2008-09-27 på medlemssidan.

2008-09-13

Texten på gåvosidan har blivit omformulerad.

2008-08-20

Listan över beskrivningar/manualer för fartygsradio samt listan för fartygsradioutrustning till försäljning har uppdaterats i butiken.

2008-05-25

Lagt till Radio 88 i länklistan under Rundradio.

2008-05-24

Tidskrifter till salu har uppdaterats.

2008-05-21

Komponentlistan rensad på allt utom potentiometrar. Ny e-postadress för Bo Carlsson

2008-05-12

Audionen nr 2 2008 har tillkommit.

Nytt lösenord för Audionen i PDF-format på webben. Se pappersaudionen högst upp på sid 2.

2008-05-09

Info om medlsmöten och årsmöte har tillkommit på medlemssidan.

Lista över beskrivningar/manualer för fartygsradio har tillkommit på försäljningslistan i butiken.

2008-04-28

Tidskrifter till salu har uppdaterats.

2008-04-20

Tidskrifter till salu har uppdaterats.

2008-04-13

Tidskrifter till salu har uppdaterats.

2008-03-31

Styrelsen uppdaterad enligt beslut på årsmötet 2008-03-29.

2008-03-30

Listan på sidor som länkar till Radiomuseets webbplats sorteras nu på datum istället för antal träffar.

Komponentlistan uppdaterad. Fyra komponenter har tagits bort på uppdrag av Ingvar Lund.

2008-03-28

Lista på webbsidor som refererar till Radiomuseets webbplats har tillkommit längst ner på länksidan.

2008-03-25

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2008-03-17

Audionen nr 1 2008 har tillkommit.

2008-03-13

Priset på tidskrifterna har differentierats. Listan har uppdaterats och vi har nu 35 olika radiotidskrifter till salu.

2008-03-13

Ändrat från Javascript till Thickbox för visning av bilder och dokument i databasen radiomuseets samlingar.

2008-03-07

Ändrat från Javascript till Thickbox för visning av broschyrerna och Ostindiefararen, även på engelska sidan.

2008-03-02

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2008-02-24

Museum around the world, Saatchi Gallery har tillkommit på länksidan under Radiomuseer. Radiomuseet i Göteborg är presenterat på engelska. Gothenburg Radio Museum.

2008-02-23

Datum för årsmötet har rättats till 29/3 på medlemssidan.

2008-02-19

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2008-02-17

Modifierad layout på ingångssidan för sökning i databaserna. Val av resultatlista görs nu i sökfönstret. Sökparametrarna och sorteringsordningen har tillkommit längst ner på sökresultatet.

2008-02-13

Modifierad layout för sökresultatet i Radiomuseets samlingar. Fältet placering har tillkommit även som sökfält. Nu får man träff på alla apparater som finns eller har funnits på museet. Tidigare filtrerades de som är avyttrade bort.

De stora bilderna har flyttats till Diino.

2008-02-08

Komponentlistan har uppdaterats och fått ny lauout.

2008-01-26

Föredragshållare har tillkommit på medlemssidan och länk till hans hemsida “Svensk Rundradio – AM-Epoken” har tillkommit på länksidan under Rundradio

2008-01-13

Radioannonser har tillkommit på länksidan

Information om avgifter har tillkommit på informationssidan.

2008-01-02

En länk till Sveriges Radiohistoriska förening har tillkommit på länksidan under Övriga länkar – Radiohistoria.
Länksidan har validerats och ett antal döda länkar har utgått.

2007-12-21

Öppettider under jul och nyårshelgen har tillkommit på informationssidan.

2007-12-16

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2007-12-14

Listan över fartygsradio till salu har uppdaterats.

TV 50 år har tagits bort från TV-sidorna, svenska och englelska.

2007-12-11

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2007-12-07

Audionen nr 4 2007 har tillkommit.

2007-12-05

Nytt annonsforumet där man kan ha med bilder. Alla annonser som är yngre än ett halvår har först över från det gamla.

Museibutikens sida har omstrukturerats

Utlysning av stipendium har tillkommit på stiftelsens sida

2007-12-03

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2007-11-26

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2007-11-22

Tidskrifter till salu har uppdaterats

2007-11-16

Föreläsare till medlemsmötet 15 dec har tillkommit på medlemssidan.

Tidskrifter till salu har uppdaterats. Ett flertal tidskrifter har tillkommit och några har uppdaterats.

2007-11-08

Medlemsavgiften ändrad från 200 till 250 kronor på medlemssidan

Tidskrifter till salu har uppdaterats. Populär radio och 73 Magzine har tillkommit och QZ har uppdaterats.

2007-11-01

Ett flertal kompletta årgångar och många enstaka exemplar av 9 olika tidskrifter till salu har tillkommit i butiken.

2007-10-30

Bytt ut bilden på radioapparaten på sidan om 1930-talet i bildspelet om radiohistorien till en apparat från 1939.

2007-10-25

Lagt tillbaka morsesignalen på kustradiosidan. Ett reglage har tillkommit längst ner.

2007-09-28

Ett bildspel från Radiohistoriska föreningens resa till Berlin 2007 har tillkommit på medlemssidan.

2007-09-25

Rättat att Marconi fick delat Nobelpris i fysik 1909 och inget annat.

2007-09-24

Du som har tillgång till TV-kanalen “Kanal Lokal Göteborg” kan nu på onsdag den 26/9 se ett cirka fem minuters inslag från Radiomuseet där Carl-Axel Wannerskog intervjuas om museet. Programmet sänds med “Morrongänget” på, morgonen.., men repeteras under ett flertal tillfällen under dagen.

2007-09-22

Föreläsare till medlemsmötet 22/9 har tillkommit på medlemssidan.

2007-08-27

Lagt till uthyrning av apparater under affärside

2007-07-06

Årgångar av tidskriften OZ till salu har tillkommit i butiken.

2007-07-05

Rättat så all inledande text till rörlistan syns.

2007-05-29

Rättat att Älvsnabben går till Lindholmspiren istället för Öundby strand.

2007-05-23

Texten om att RM-databasen innehöll en delmängd av museetets apparater har tagits bort, eftersom alla registrerade apparater nu är inmatade.

2007-05-16

Samtliga sidor på webbplatsen har nu fått den nya layouten.

2007-05-13

Audionen nr 2 2007 har tillkommit.

2007-05-10

Föredragshållare på medlemsmötet 2 juni har tillkommit på medlemssidan.

2007-05-08

Undersidorna till infosidan inklusive alla panoramor har fått den nya layouten. Detsamma gäller sidorna på ikonerna på förstasidan under Museet.

2007-05-01

Datum för årets medlemsmöte och nästa årsmöte har tillkommit på medlemssidan.

Ny layout på ingångssidorna (utan reklam), samt på första nivån av undersidorna (fast sidbredd) har införts.

Lagt till skivsamlingen på söksidan och en förklaring att sökning i databaserna sker överst på söksidan.

2007-04-30

Länk till Industrihistoria.se har tillkommit under Radiohistoria på länksidan. Länk till Fartygsrörelser i Göteborgs hamn har tillkommit under Fartygsradio på länksidan.

2007-04-24

Informationen om stiftelsens grundare har ändrats till endast de ursprungliga namnen.

Engelsk broschyr har tillkommit på informationssidan.

2007-04-01

En förteckning över Radiomuseets samling av 78 varv skivor har tillkommit under Områden Audio

2007-04-01

Rörlistan uppdaterad. Vi har fått in ett antal matchade JJ-rör av typerna ECC83s, EL84, EL34, 6L6GC och KT88.

2007-03-29

Uppdaterat styrelselistan enligt senaste årsmötet.
Rättat informationen och länkarna till företagen som bidrog med stiftarkapitalet.

2007-03-16

Ändrat e-postadress i formuläret för medlemsansökan.

2007-03-11

Lagt till på ingångssidan att e-post finns på infosidan. Strukturerat om infosidan, så att e-post, telefon och karta fått egna rubriker.

2007-03-04

Audionen nr 1 2007 och föredragshållare till årsmötet har tillkommit på medlemssidan.

2007-02-25

Länk till den äldre rundvandringen har tillkommit på ingångssidan för rundvandringen. Länk till Upplev radiohistorien på Radiomuseet har lagts in på alla områden som finns med i denna.

2007-02-15

Information och kallelse till Gnistträff har tillkommit på medlemssidan.

2007-02-10

Man kan nu få data och indexbild direkt i sökresultatet från radiomuseets samlingar.

2007-02-04

Rättat öppettider och kommunikationer på den engelska infosidan.
Ändrat områdesansvarig för rundradio på områdessidan både svensk och engelsk
Ändrat att de områdesansvariga är på museet onsdagar 12-20 istället för 10-22

2007-01-17

Länk till “Swedish Radiotube Shop” har tillkommit på länksidan under Radiorör.

Ny mailadress för Hans Röcklinger på styrelsesidan.

2007-01-17

Radiomuseets forum har tillkommit på ingångssidan och medlemssidan. Välkommen att skriva inlägg.

2006-12-31

Ändrat områdesansvarig för Rundradio till Sven Erik Albért.

2006-12-31

Man kan nu söka på radiomuseets webbplats inklusive gamla nummer av Audionen på söksidan och på Audionens ingångssida.

2006-12-30

Uppdaterat anmärkningen för Amatörradio.

2006-12-27

Lagt till MEDIUMWAVE.DE på länksidan under DX-ing.

2006-12-05

Nya öppettider som gäller efter årsskiftet har tillkommit på informationssidan.

2006-11-27

Audionen nr 4 2006 har tillkommit.

2006-11-24

Museets broschyr har uppdaterats och en tysk version har tillkommit på informationssidan.

2006-11-21

Museets hemsida ingår nu som första hemsida i den nystartade webbringen radiomuseer.

2006-11-18

Föredragshållare till medlemsmötet 2006-12-02, samt datum för årsmötet har tillkommit på medlemssidan.

2006-10-14

Kompendium och bildspel om radiohistorien har ersatt planschen på ingångssidan och har tillkommit på ingångssidan för områdena.

2006-10-13

Länk till Storno har tillkommit under Landmobil radio på länksidan.

2006-10-09

Fyra länkar har tillkommit under Instrument och en under Audio på länksidan.

2006-10-01

Lagt till att Älvsnabben bara går lördag och söndag till Lundby Strand.

2006-09-29

Ändrad princip för presentation av bilder i RM-registret. Dokument har tillkommit.

2006-09-19

Ny områdesansvarig för amatörradio har tillkommit på styrelsesidan

2006-09-17

Ingångssidan för panoramorna har förnyats och panoramor har tillkommit för resten av museet.

2006-09-10

Föreläsare till medlemsmötet 23 september och Audionen nr 3 2006 har tillkommit på medlemssidan.

2006-06-19

TV-utställningen åter tillgänglig.

2006-06-02

TV-utställningen stängd på grund av fönsterrenovering t.o.m. 8 juni.

2006-05-28

Audionen nr 2 2006 har tillkommit på medlemssidan.

2006-05-25

Ny dag för medlemsmötet och föreläsare har tillkommit på medlemssidan.

2006-04-27

Radiomuseet har fått ny e-postadress. Du hittar den under adress på informationssidan.

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats med 97 apparater från flera områden, varav 18 med bild.

2006-04-19

Styrelsen och områdesansvariga har uppdaterats enligt årsmötet och konstiturerande styrelsemöte.

2006-04-07

I år firar vi Sveriges Televisions 50 års jubileum med en stor TV utställning på Radiomuseet.
En nostalgiupplevelse för design och teknikintresserade.

Läs mer på området TV.

Nya bilder på TV-avdelningen
har tillkommit.

Fyra nya nya länkar har tillkommit på länksidan i början på TV-länkarna och två i början på Matörradiolänkarna.

2006-03-17

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats med 49 apparater från flera områden, varav 15 med bild.

2006-03-09

LänkaR till “Vester Strödams radiosamling” har tillkommit på länksidan under, Militärradio, Radiorör och Rundradio.

2006-03-06

Länksidan har förbättrats genom att den skrollar när man klickar på länkar till länksidan själv.

2006-03-05

En video om Militärradio från Bolmen 2004 har tillkommit på Militärradiosidan och på Medlemssidan.

2006-03-02

Fyra länkar till platser där man kan köpa komponenter har tillkommit på länklistan under komponenter.

2006-02-23

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats med 14 nya bilder på Fartyggsradio.

2006-02-20

Ytterligare 17 apparater har markerats som sålda i listan över dubbletter av fartygsradio.

2006-02-15

Länksidan har uppdaterats med Go2Audio under Övriga länkar och Radiold under Övriga länkar – Museum.

Tre apparater har markerats som sålda i listan över dubbletter av fartygsradio.

2006-01-06

Länksidan har uppdaterats. Länk till Svenska AM-stationer har tillkommit under Rundradio. Speciallänkar till Samlaren har tillkommit under Amatärradio, Audio, Militärradio, Radiorör, Rundradio och TV.

2006-01-23

Lista på dubletter av fartygsradioapparater har tillkommit under Fartygsradio och Butiken.

2006-01-11

Länk till “Online Gallery” har tillkommit på länksidan under bibliotek. Här kan man bläddra i gamla originalverk på ett mycket avancerat sätt. Du Kan även lyssna på både speakertext och musik mm.

2005-12-30

Länk till siten Radiomuseum har tillkommit under radiomuseer på länksidan. Denna site har som mål att vara ett virtuellt museum och en komplett katalog över gamla radioapparater. Katalogen innehåller över 85 000 apparater och 120 000 foton och sägs vara komplett för de tysktalande länderna.

2005-12-27

Lagt till krav på OS för att köra panoramorna med QuickTime samt tagit bort annonsen om datorer till salu.

2005-12-21

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats. 9 bilder har tillkommit. Huvudsakligast kristallmottagare.

2005-12-19

En bild från Götaverkens ritkontor, där museets lokaler nu är inrymda, har tillkommit på historiksidan.

2005-12-14

Komponentlistan har uppdaterats och listan över hölgtalare har utgått i butiken.

2005-12-08

Länk till “Phil’s old Radios” har tillkommit på länksidan under Rundradio.

2005-11-26

Förbättrad version av bilder från Radiomuseets resa till Berlin finns nu på medlemssidan.

2005-11-21

Länk till Hammarstrands radiomuseum har tillkommit på länksidan under övriga länkar – Radiomuseer

2005-11-10

Audionen nr 4 har tillkommit på medlemssidan.

2005-11-09

Studiebesök på Chalmers 8/12 har tillkommit på medlemssidan.

2005-11-07

Föreläsare till medlemsmötet 26/11 har tillkommit på medlemssidan.

2005-10-23

Länk till “Radio Art” i Berlin har tillkommit på länksidan under Rundradio.

2005-10-20

Länk till bilder från Radiomuseets besök på Råö finns nu på medlemssidan.

2005-09-28

Länk till bilder från Radiomuseets resa till Berlin finns nu på medlemssidan.

2005-09-26

Databasen radiomuseets samlingar har uppdaterats med 26 mätinstrument och 12 rundradioapparater. 15 bilder på rundradioapparater har tillkommit. Huvudsakligast kristallmottagare.

2005-09-20

Detaljerat program om Frimärkshelgen och prylmarknaded i Grimeton har tillkommit på medlemssidan

2005-09-15

Information om Frimärkshelg och prylmarknad i Grimeton har tillkommit på medlemssidan.

2005-09-13

Audionen nr 3 2005 finns nu på medlemssidan.

Vårt annonsforum är nu åter tillgängligt för alla att annonsera i. Välkomna att sätta in en annons.

2005-09-10

Information om föreläsare på medlemsmötet 17/9 har tillkommit på medlemssidan.

2005-08-29

Studiebesök på rymdobservatoriet på Råö har tillkommit under kommade aktiviteter på medlemssidan.

2005-08-25

Panorama med utsikt från Ramberget har tillkommit på rundvandringssidan. Där finns också länk till panoramor i Västra Frölunda och Askim, via länk till Valeberget.

2005-07-15

Kommande aktiviteter har uppdaterats på medlemssidan. Bland annat med Kulturhusens dag den 11 sept.

2005-07-05

Gästboken har bytts ut. Välkommen att skriva i den.

2005-06-01

Radiomusets samlingar
har uppdaterats:
Audio: 1 apparat och 1 bild
Mätinstrumment: 11 apparater
Rundradio: 6 apparater och 5 bilder

2005-05-23

Information om medlemsmöte har tillkommit på medlemssidan.

2005-05-20

Audionen nr 2, 2005 har tillkommit på medlemssidan.

2005-04-10

Två nya länkar, UNITED STATES EARLY RADIO HISTORY och History of American Broadcasting har tillkommit under övriga länkar på länksidan.

Uppdaterat sortimentet i “Böcker, CD mm” i butiken enligt Birgers mail från 2005-03-24.

2005-04-03

Länk till Wumpus´s Old Radio World har tillkommit under övriga länkar på länksidan.

2005-04-03

www.radiojamming.info har lagts till under övrigt på länksidan.

2005-03-31

Styrelsesidan är uppdaterad enligt resultatet av årsmötet 19 mars 2005.

2005-03-27

Ny layout för sändningarna i Windows Media format.

2005-03-24

Länk till “SVT öppet arkiv” har tillkommit på länksidan under TV

2005-03-22

Sändningarna från radiomuseet finns nu tillgängliga även i Windows media-format.

2005-03-14

Länk till “Rundradiohistorik i Sverige” har tillkommit på länksidan under rundradio.

2005-03-13

Länk till information om Radions historia har tillkommit på infosidan och ingångssidan.

2005-03-03

Audionen nr 1, 2005 har tillkommit på medlemssidan.

Medelmmar kan nu ladda ner den kompletta Audionen i PDF-format och icke medelmmar kan läsa dom artiklar som finns utlagda på webben.

2005-02-25

Länk till Nostalgia Air har tillkommit under övriga länkar på länksidan

2005-02-21

Föreläsare till årsmötet och inbjudan till “Gnistträff” har tillkommit på medlemssidan.

2005-01-26

2005-01-26: Radiomuseets samlingar har uppdaterats. 62 apparater och 26 bilder har tillkommit.

Kustradio: 12 apparater, 1 bild.
Mätinstrument: 38 apparater
Rundradio: 6 apparater, 17 bilder
Fartygsradio: 2 apparater, 6 bilder.

2005-01-08

Ändrat ansvarig för DX till Vakant på DX-sidan och Styrelsesidan

2004-11-15

Audionen nr 4 2004 samt information om tid och föreläsare på medlemsmötet 27 november har tillkommit på medlemssidan.

2004-10-25

Datordelar till salu har uppdaterats på butikssidan.

2004-10-21

Radiomuseets samlingar har uppdaterats. 21 apparater av typ Fartygsradio har tillkommit.

2004-10-13

Broschyren om museet har uppdaterats på infosidan och en knapp till den har tillkommit på ingångssidan.

2004-09-22

Ett TV-inslag om bilradio har tillkommit på området Bilradio

2004-09-07

Annonsforumet är igång igen. Alla gamla annonser har tyvärr försvunnit pga serverkrasch.

2004-09-06

Audionen nr 3 2004 har tillkommit.

2004-09-02

Information om föreläsare på medlemsmötet 18 sept har tillkommit på medlemssidan.

2004-08-26

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats med 14 apparater Fartygsradio och en Kustradio.

2004-06-05

Bilder från instrumentavdelningen har tillkommit på rundvandrningen på museet.

2004-06-04

Panoramor för Kustradio och Hugo Hammars sal samt för radiohytten har tillkommit.

2004-06-01

Audionen nr 2, 2004 har tillkommit.

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats med 82 apparater av kategori Fartygsradio, även informationen för redan inmatade Fartygsradio-apparater har rättats upp.

2004-05-28

Panorama för sjöfartsavdelningen har tillkommit och kartongen utanför verkstaden har tagits bort. Föreläsare på medlemsmötet 5 juni har tillkommit.

2004-05-14

Datorer till salu har uppdaterats i butiken.

2004-05-02

Man kan nu se panoramorna i fullskärmsläge.

2004-04-27

Styrelsen som valdes på årsmötet är inlagd på styrelsesidan.

2004-04-23

Radiomuseets samlingar har uppdaterats med 19 Fartygsradio och 2 Amatörradio.

2004-04-21

Även insättning av annonser på annonsforumet är nu en förmån för medlemmar i radiohistoriska föreningen.

2004-04-08

Panoramabilder från museet efter fönsterbytet har tillkommit på “En rundvandring på museet”.

2004-04-06

Bilden på försäljningshyllan har uppdaterats i butiken.

2004-04-05

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats (1767 apparater varav 60 med bild). Nio apparater har fått bilder och två apparater har tillkommit.

2004-03-31

Aktiviteter under 2004 har tillkommit på medlemssidan.

Information och intresseanmälan för vårresa.

2004-03-15

Anonnsforumet är nu igång igen.

2004-03-13

Audionen på webben blir en medlemsförmån.

Databasen Radiomuseets samlingar har uppdaterats (1765 apparater varav 51 med bild). 16 apparater, huvudsakligast Fartygsradio, har tillkommit.

2004-03-11

Logikkretsat – TTL har tillkommit i butiken.

2004-03-04

Nr1 2004 av Audionen och Föreläsare på årsmötet har tillkommit på medlemssidan.

2004-02-23

Ny gästbok har lagts in pga att den gamla slutat fungera.

2004-01-22

En uppdaterad rörlista finns nu i butiken.

2004-01-21

En bild med exempel på apparater som finns till försäljning har tillkommit i butiken.

2004-01-06

Radiomussets annonsforum är tillfälligt stängt för underhåll. Det kommer att öppnas igen inom max 4 veckor.

2003-12-15

Datorer till salu har tillkommit i butiken.

2003-11-24

Ett flertal länkar har rättats och några inaktuella har utgått på Länksidan

2003-11-21

Länk till “Radiomuseum Rottenburg an der Laaber” har tillkommit på Länksidan – Övriga länkar

2003-11-12

25 apparater har tillkommit i Radiomuseets samlingar

2003-11-05

Audionen nr 4 2003 samt föreläsare på medlemsmötet 15 november har tillkommit på medlemssidan.

2003-10-28

Kartfunktionen har förbättrats på Informationssidan.

2003-10-02

Länksidan har uppdaterats. TV-historia under Television, DRM-länkar under Rundradio och Grimeton under övriga länkar.

2003-09-21

Bilder från tysklandsresan 2003 har tillkommit på medlemssidan.

2003-09-07

Audionen Nr 3 september 2003 har tillkommit på medlemssidan.Besöksräknarna på ingångssidorna har utgått. Istället har en länk till vår statistiksida tillkommit.

2003-09-04 (17247  besök)

Föreläsare på medlemsmötet 13/9 har tillkommit på medlemssidan.

2003-07-23 (16516  besök)

Man kan nu klicka på årtalet i tillverkningsår på den detaljerade sidan av Radiomuseets samlingar. Man kan då få information om vad som hände det året i Göteborg för de årtal där detta finns. För närvarande finns information om åren 19331934193619391940194119431952195319541955 och 1983

Direktlänkarna till Radiomuseets samlingar från de olika områdena har utgått eftersom de inte fungar efter flytten av databasen till webbhotellet.

2003-07-17 (16442  besök)

Information om hur man söker i Radiomuseets databaser har tillkommit.

2003-07-03 (16248  besök)

Radiomuseets databaser har nu flyttats från min privata server till webbhotellet. Detta gör att det inte längre finns någon övre gräns för antalet samtidiga användare. Tyvärr fungerar inte de dynamiska drop down menyerna för närvarande.

2003-06-26 (16071  besök)

Databasen Radiomuseets samlingar har blivit uppderad.

7 apparater har tillkommit och vissa av de befintliga bilderna har modifierats.

2003-06-06 (15636  besök)

Audionen nr 2 2003 har tillkommit.

2003-06-03 (15534  besök)

Information om föreläsare på medlemsträffen 7 juni har tillkommit på medlemssidan

2003-05-22 (15370  besök)

Radiomuseets databser har uppdaterats. 7 apparater har tillkommit i Radiomuseets samlingar och 24 poster i bibliotekakatlogen.

2003-05-02 (15012  besök)

Styrelsesidan har uppdaterats enligt beslut på senaste styrelsemötet.

2003-04-27 (14921  besök)

Styrelsen har uppdaterats enligt beslut på senaste styrelsemötet och områdesansvariga har tillkommit på styrelsesidan.

2003-04-10 (14632 besök)

Öppettiderna ändrade på infosidan.

Området radiorör har tillkommit på områdessidan

2003-03-25 (14330 besök)

Nya styrelsen efter årsmötet 2003 har tillkommit på styrelsesidan.

2003-03-17 (14162 besök)

Preliminär resultatrapport, balansräkning och budgetförslag inför årsmötet har tillkommit på medlemssidan.

2003-03-08 (13929 besök)

Direktlänk till listning av alla registrerade apparater har tillkommit på varje område.

2003-03-02 (13759 besök)

Audionen nr 1 2003 har tillkommit på medlemssidan.

20 befintliga apparater har tillkommit i registret Radiomuseets samlingar.

2003-02-28 (13728 besök)

Information om Gnistträff har tillkommit på medlemssidan

2003-02-23 (13603 besök)

8 nya apparater har tillkommit i Radiomuseets samlingar.

RMnr   Kategori  Fabrikat                          
RM 03497 Bilradio  Blaupunkt 
RM 03496 Bilradio  Blaupunkt 
RM 03495 Bilradio  Blaupunkt 
RM 03494 Bilradio  Blaupunkt 
RM 03493 Landmobil Zodiac 
RM 03492 Landmobil Pearce Simpson Inc 
RM 03491 TV & Video Blaupunkt  
RM 03490 Rundradio Jordan Watts Ltd

2003-02-08 (14921  besök)

Styrelsen har uppdaterats enligt beslut på senaste styrelsemötet och områdesansvariga har tillkommit påstyrelsesidan.

2003-02-08 (13294  besök)

Datum och föredragshållare för årsmötet har tillkommit på medlemssidan.

2003-01-26 (12981  besök)

Nu kan du söka i Radiomuseets databaser från ingångssidan och från områden

2003-01-08 (12560  besök)

Länk till Grön Radio “Ett virtuellt museum om Svenska militära radiostationer” har tillkommit på länksidan

2002-11-29 (11979  besök)

Audionen nr4 2002 och medlemsmöten under 2003 har tillkommit på medlemssidan.

2002-11-25 (11889  besök)

Information om föredrag på medlemsmötet 30 nov samt om tid för årsmöte 2003 har tillkommit på medlemssidan.

2002-10-27 (11525  besök)

Komponentlistan uppdaterad i butiken

2002-10-24 (11499  besök)

Museets intranät har lagts ner, på grund av att det nu kostar pengar att använda det.

Information om medlemsmöte 30 nov har tillkommit på medlemssidan.

2002-10-03 (11196  besök)

En rundvandring på museet i form av en bildkavalkad har tillkommit på ingångssidaninfosidan och på områdessidorna.

2002-10-01 (11139  besök)

Audionen nr 3 2002 har tillkommit.

2002-09-14 (10838  besök)

Prissänkning på böcker och CD-skivor butiken.

2002-09-14 (10823  besök)

Komponentlistan i butiken uppdaterad.

2002-09-08 (10739  besök)

Uppgift om föreläsare på medlemsmötet 5 oktorber har tillkommit på medlemssidan

2002-06-27 (9785  besök)

Utrymmesbrist har medfört ökad restriktivitet för mottagande av gåvor till museet

2002-05-30 (9388  besök)

Audionen nr 2 2002 har tillkommit på Medlemssidan.

2002-05-12 (9127  besök)

Information om medlemssmötet 1 juni och om radiosändningar på ALEXANDERSSONSDAGEN 30 juni, har tillkommit på Medlemssidan

2002-02-27 (8223  besök)

Styrelsen har uppdaterats efter årsmötet 16 mars.

2002-02-27 (7739  besök)

Länkar har tillkommit under Radiostudio på länksidan.

2002-02-24 (7681  besök)

Audionen nr1 2002 har tillkommit.

2002-02-21 (7638  besök)

Information om årsmötet och två föredrag har tillkommit på medlemssidan.

2002-01-22 (7046  besök)

Annonsforum har tillkommit på medlemssidan och ingångssidan.

2002-01-03 (6708  besök)

>Norgaards föredrag om radioröret har tillkommit i Audionen. Även i PDF-format

2002-01-01 (6666  besök)

Ny extern länk “WIRELESS FOR THE WARRIOR ” har tillkommit för militärradio

2001-12-13 (6501  besök)

Utlysning av stipendium har tillkommit i Audionen nr 4 2001.

2001-12-08 (6422  besök)

Länk till vår systerförening i Norge har tillkommit på länksidan under övriga länkar

Direktlänk till länksidan från ingångssidan har tillkommit.

Datum för årsmöte och medlemsmöte har tillkommit på medlemssidan

2001-11-29 (6297  besök)

Medlemskap: Arbetsgruppen för biblioteket kallas till möte på Radiomuseet måndag 2001-12-03 kl. 1800. Medlemmar i Radiohistoriska föreningen med intresse för biblioteksfrågor inbjuds att närvara.

2001-11-19 (6146  besök)

Audionen nr 4 och information om medlemsmötet 24 november har tillkommit.

2001-11-05 (5927  besök)

Radiostudio: Information om radiosändningarna från radiomuseet har tillkommit. Man nu också lyssna på fler sändningar från museet.

2001-10-31 (5844  besök)

Nu är det möjligt att lyssna på tidigare sändningar från radiomuseet från områdessidan “Radiostudio“. Vi börjar med när Karl-Axel Wannerskog guidade på Radiomuseet, som sändes när radion fyllde 75 år.

Öppet hus på radiomuseet 12 dec kl 19.00 har tilkommit på Medlemskap i stödföreningen.

2001-09-06 (5155  besök)

Länk till The Vintage Radio Emporium har tillkommit på länksidan.

2001-08-29 (5008  besök)

Audionen nr 3 2001 och program för medlemsmötet 2001-09-08 har tillkommit på medlemssidan

2001-06-20 (4300  besök)

Områden: Intranätet för styrelseledamöter och områdesansvariga har ersatts med ett nytt.

Områden: Intranätet för styrelseledamöter och områdesansvariga har ersatts med ett nytt.

Medlemskap: Nytt öppet intranät ersätter den tidigare diskussionsgruppen (som aldrig kom igång).

2001-05-31 (4055  besök)

Medlemskap: Lagt till att det är Stefan Landelius från Ericsson Microwave Systems AB som håller föredraget på medlemsmötet 9/6.

2001-05-29 (4036  besök)

Information: Broschyren finns nu tillgänglig i PDF-format.

Medlemskap: Audionen nr 2 Juni 2001 finns nu tillgänglig på webben.

2001-05-26 (4010  besök)

Externa länkar: Länk till “Tekniksidorna på internet” har tillkommit under “Amatörradio”.

2001-05-22 (3975  besök)

Medlemskap: Datum för medlemsmöten 2001 har tillkommit.

2001-04-04 (3477  besök)

Hemsidan: Bättre version av logotypen.

2001-04-01 (3430  besök)

Styrelse: Uppdaterad efter årsmötet 31 mars 2001.

2001-03-25 (3344  besök)

Medlemskap: ansökan om medlemskap kan nu ske via formulär på medlemssidan.

2001-03-13 (3184  besök)

2001-02-21 (2918  besök)

Medlemskap: Radiohistorisk resa till Tyskland, samt information om arbetsdagar på museet har tillkommit.

Bibliotek: Områdesansvarig har tillkommit.

Audio: Nytt område.

Länkar: Länkar till kustradiokarta och radionavigeringsplan har tillkommit.

2001-02-04 (2689  besök)

Medlemskap: Årsmötet ändrat från 2001-03-24 till 2001-03-31.
Datum för styrelsemötena har flyttats till föreningens intranät.

2001-01-22 (2559  besök)

Medlemskap: SS’as årsmöte 2001-04-20–22 har tillkommit.

2001-01-14 (2465  besök)

Medlemskap: Länk till Diskussionsforum har tillkommit.

Områden: Länk till Radiomuseets intranät har tillkommit.

2000-12-17 (2240  besök)

ButikenDatorer har tillkommit.

2000-12-13 (2207  besök)

ButikenRadiorörslistan har uppdaterats.

2000-11-29 (2081  besök)

Butiken: Artikel 3007 (en bok av Perkins om W6AM) har tagit slut och därför utgått.

2000-11-21 (1968  besök)

Information: Öppettiderna justerade till samma som i Audionen.

2000-11-17 (1929  besök)

Mellanvågsändningar: Extrasändning natten till 26/11 har tillkommit

2000-11-08 (1788  besök)

Medlemssidan: Senaste numret av Audionen har tillkommit

2000-10-31 (1623  besök)

Svenska hemsidan: Länk till “Rapport från Radiotorget” och “Sändningschema har tillkommit. Även på medlemssidan

2000-10-30

Svenska hemsidan: Länk till SR-fakta om SR 75 år har tillkommit. Även på medlemssidan

Länksidan: Länk till LIVE 365.COM har tillkommit under Internet.

2000-10-21 (1408  besök)

Information – Karta i större skala: Kartan har ersatts med en tydligare.

TV-länkar: Icke fungerande TV-länkar har bytts ut enligt nedan:
“USA TV on-Line” Ersatt med: “World TV onLine”
“Terracom TV historia” Ersatt med: “Teracom TV & radio”
“Sesam” Ersatt med: “Dagens TV”

2000-10-16 (1354  besök)

Medlemssidan: Styrelsemötet flyttat från 13 nov till 14 nov. Information om att medlemsmötet 25 nov är på stadsmuseet har tillkommit.

2000-10-15 (1338  besök)

Medlemssidan: Program för utställningen på stadsmuseet har tillkommit.

2000-10-14 (1322  besök)

Medlemssidan: Öppet hus på Radiomuseet har tillkommit.

2000-10-12 (1289  besök)

Svenska hemsidan: Informationsruta har tillkommit.

Medlem: Information om radiosändningar från Radiomuseet har tillkommit.

2000-10-09 (1239  besök)

Information: Muséet är nu åter öppet alla dagar 12.00 – 15.00.

Medlem: Information om hur man blir medlem har tillkommit.

2000-10-08 (1225  besök)

Medlem: Länk till informationsblad om aktiviteterna på Radiotorget 13-14/10 har tillkommit.

2000-10-05 (1192  besök)

Medlem: Nu har ytterligare några artiklar tillkommit i Audionen.

2000-10-04 (1175  besök)

Medlem: Artiklarna “Vad är Tönenden Funken” och “En gammal radiomiljö” ur senaste numret av Audionen har tillkommit.

2000-09-19 (1043  besök)

Butiken: Kabeln är slutsåld och har därför utgått

2000-09-17

Butiken: Radiorörslistan uppdaterad

2000-08-24 (855  besök)

Information: Ändrade öppettider.

Områden: Tre nya områden: Bilradio, Datagrupp och Verkstad.

2000-08-20 (793  besök)

Information: Ändrade öppettider.

Medlemssidan: Gnistträff 2000-10-07, SR 75 år 2000-10-13–15 och 2000-11-01–12-03 har tillkommit.

Stiftelsen: Ny adress för SSA

2000-05-22 (0  besök)

Radiomuseet: Besöksräknaren nollställd på grund av att den gamla räknaren slutade att fungera.

2000-05-07 (5524  besök)

Styrelsen: Henning Hellund har tillkommit som representant för SSA

2000-04-25 (5396  besök)

DX: DX-arna i Västsverige träffas inte längre på Radiomuseet.

2000-04-19

Information: Information om att museet är stängt på påskafton har tillkommit.
Butiken: Förteckning över radiorör till salu har tillkommit
Militärradio: Länk till bild på R1155 (RM063) har tillkommit på förteckningen över militärradio på museet.

2000-03-20 (5109  besök)

Styrelse: Ny styrelse vald på årsmötet 2000-03-18.

2000-03-19 (5094  besök)

Kustradio: Morsesignal hörs nu när man kommer till sidan. Gör reload för att höra den igen.

2000-03-15 (5052  besök)

Medlemssidan: Ändrad föredragshållare på årsmötet.

2000-03-02

Ny layout på ingångssidorna.

Bildexempel på militärradio på museet har tillkommit på militärradiosidan.

2000-02-13 (4770  besök)

“Böcker, CD mm” har uppdaterats i butiken .

2000-02-12 (4751  besök)

Komponentlistan har uppdaterats i butiken .

Nya länkar har lagts till i “Externa länkar” för Television.

2000-02-10 (4721  besök)

Information om talare på årsmötet har tillkommit på medlemssidan .

2000-02-06 (4663  besök)

Bilder på TV-apparater har lagts till på TV-sidan .

Externa länkar har tillkommit. Det finns länk till Externa länkar från alla områden. Länkarna leder till motsvarande rubrik på länksidan. Det finns länkar till områdessidorna via rubrikerna på länksidan.

2000-01-27 (4561  besök)

Artklar om “Bokauktion” och “Apparatauktion” har nu lagts in på Audionen nr 1, 2000, vilken nås från medlemssidan.

2000-01-21 (4493  besök)

Möteskalender för 2000 och början av 2001 har tillkommit på medlemssidan.

2000-01-11 (4391  besök)

Information om en TV-dokumentär om radiohistoria har tillkommit på medlemssidan.

1999-12-26 (4232  besök)

Information om nyårssändning från Grimeton och fler delar av senaste Audionen finns nu tillgänglig på medlemssidan.

1999-11-20 (3935  besök)

Delar av Audionen finns nu tillgänglig på medlemssidan. Fler delar kommer att tillkomma efterhand.

Gästbok har tillkommit på hemsidan. Skriv gärna i den.

Logotype för radioamatörstationen har tillkommit på radioamatörsidan.

Bild på Göteborgs Radio har tillkommit på kustradiosidan.

1999-10-23 (3689  besök)

Kristaller till försäljning har uppdaterats (butiksidan)

Resan till Karlskrona har skjutits fram (medlemssidan)

1999-10-09 (3579  besök)

Text har tillkommit på Kustradiossidan

1999-10-07 (3566  besök)

Kompletterande text har tillkommit på DX-sidan

1999-10-04 (3535  besök)

Aktivitetslistan på medlemssidan har uppdaterats.

Komponentlistan har uppdaterats och kristallerna har brutits ut på en egen lista i butiken.

1999-09-17 (3340  besök)

Komponentförteckningen i butiken har uppdaterats.

1999-08-14 (3211  besök)

Förteckningar över vad som finns i butiken har tillkommit.

1999-06-03 (2944  besök)

Ny adress till Celab på Stiftelsesidan.

1999-06-01 (2935  besök)

Text har tillkommit på Instrumentsidan.

1999-04-12 (2713  besök)

Text har tillkommit på TV-sidan.

1999-04-11 (2671  besök)

Styrelsen har uppdaterats efter konstituerande möte.

1999-03-29 (2586  besök)

Aktiviteter 1999-04-25 och 1999-08-26 har tillkommit på medlemssidanStyrelsen har uppdaterats efter årsmötet 1999-03-20

1999-03-15 (2475  besök)

Information om årsmötet 20/3 har tillkommit på medlemssidan.

1999-03-03 (2378  besök)

En lista över militärradio har tillkommit på på militärradiosidan.

1999-01-28 (2153  besök)

Nya aktiviteter har tillkommit på medlemssidan.. Datum för utställningen TRANSISTORN VÅR TIDS UNDERVERK hade fel datum och endast halva titeln, vilket har rättats. Elektronikloppis 1999-03-06 har ställts in.

1998-12-01 ( 1772  besök)

Inbjudan till utställning om transistorn har tillkommit på medlemssidan.

Museiintendent har tillkommit på styrelsesidan. där har också flera e-mailadresser rättats.

1998-11-19 (1688  besök)

Minnesskivor har tillkommit i butiken.

1998-11-02 (1575  besök)

Datum för telegrafistträffen under aktiviteter på medlemssidan har ändrats från 1999-01-13 till Våren 1999.

Områdesansvariga för samtliga områden finns nu angivna.  För flera av dem har också e-mailadresser tillkommit.

1998-10-08 ( 1399  besök)

På sidan för radiolänk under områden har en anmärkning tillkommit om att det inte finns någon radiolänk till beskådande för närvarande.

1998-10-08 (1 besök)

Websiten har blivit helt omgjord och flera nya delar har tillkommit.

1998-02-12 (30 besök)

De svenska sidorna har uppdaterats och kompletterats

 1. Punkterna på ingångssidan har delats upp på MUSEET och FÖRENINGEN.
 2. “öch affärsområde” har tillagts till Museets områden
 3. “Gåvor till Radiomuseet” har ändrats till “Gåvor till museet”
 4. “och samarbetspartners” har lagts till Museinätverk
 5. “i stödföreningen” har lagts till efter Medlemskap
 6. Informationssidan har rättats och fylligare text om konferenslokalen har lagts till
 7. TV har ändrats till Television och DX till DX-ing på alla områdessidorna.
 8. Ingångsisdan till områden har fått navigeringsslist och affärsiden har lagts in
 9. Text till sidan om Gåvor har tillkommit
 10. Text till sidan om Museibutiken har tillkommit
 11. Priserna har tagits bort från listan på vad som finns i butiken
 12. Beskrivningen av museet har rättats
 13. Text till nätverket, samt fler samarbetspartner har tillkommit. Logotyperna har utgått.
 14. Text till medlemssidan har tiillkommit
 15. Telefonnumren har tagits bort från förteckningen över styrelsen
 16. Text till Stiftelsen har tillkommit och förteckning över bidragsgivarna har rättats

1998-01-26 (4 besök)

Besöksräknaren utbytt beroende på att den hade en tendens att stegas, när man återvände till startsidan utan att göra relaod. Om man klickar på den nya räknaren kommer man till en statistiksida.

1998-01-25 (10 besök)

Tagit bort inaktuella aktiviteter

1998-01-25 (6 besök)

Bilden på ingångssidan minskad till 75% av det ursprungliga. Färgen på rubriken på ingångssidan ändrad till brun.Länk till denna nyhetssida, begränsad engelsk version samt besöksräknare har tillkommit.

1998-01-22

Felaktigheter i koden, som bl a gjorde att beskrivningssidan inte gick att läsa med Netscape rättade. Samtliga sidor kontrollerade med HTML-validator.Färgen på rubriken på ingångssidan ändrad till röd.

1998-01-21

Färgen på ingångssidan ändrad till blått. Färgen på länkarna på ingångssidan ändrade, så att de alltid är blå.Emailadressen rättad på alla sidor. Vit färg har lagts in som bakgrundsfärg på samtliga sidor, för att bakgrundsfärgen skall bli vit i äldre versioner av Netscape.

1998-01-20

Första versionen.