Apparater till salu - område: Sjofartsradio
1 till 8 av 8 funna poster

RMnr: RM03141 Beskrivning: Nödbojsändare EpirbFrekvens: 121,5 och 243 MHz. Användes bl.a. handelsfartyg
     
        

Till salu 200:- kr

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: Delcom, Norge
Typ: EPIRB DC-22
Serienr:
Tillv år:
Placering:   Lillhagen
  

RMnr: RM03145 Beskrivning: VHF-utrustning, utan manöverenhet, 19"-panelmontage. Frekvensområde: 156 MHz
     
        

Till salu 400:- kr

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: SRA, Svenska Radio Aktiebolaget
Typ: "ME-30 "
Serienr: 275
Tillv år: 1970
Placering:   Museet Fartygsradioavd. i skåp
  

RMnr: RM05002 Beskrivning: VHF-Nödpejlsändare, EPIRB. Frekvenser: 121,5 och 243 MHz
     
        

Till salu 200:-

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: JOTRON A/S
Typ: TRON 1K
Serienr: 29220
Tillv år: 1980-tal
Placering:   Lillhagen
  

RMnr: RM05006 Beskrivning: Automatisk teckengivarenhet för nödsignaler (telegrafi). Användes bl.a. handelsfartyg
     
        

Till salu 200:- kr

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: International Marine, STC
Typ: AKD 820
Serienr: 457
Tillv år: 1970-tal
Placering:   Trapphuset
  

RMnr: RM05008 Beskrivning: Radiotelexmodem. Användes bl.a. handelsfartyg (telegrafi)
     
        

Till salu 400:- kr

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: DEBEG
Typ: MICROTOR
Serienr: 388
Tillv år: 1980-tal
Placering:   Lillhagen
  

RMnr: RM05020 Beskrivning: Ekolod / Echo Sounder (utan chassi). Användes bl.a. på mindre handelsfartyg
     
        

Till salu 300:- kr

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: Koden
Typ: CUS-888
Serienr:
Tillv år: 1970-tal
Placering:   Vävstugan
  

RMnr: RM05021 Beskrivning: Ekolod / Echo Sounder (utan chassi). Användes bl.a. på mindre handelsfartyg
     
        

Till salu 300:- kr

 Klicka för att komma till apparatens sida.
Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: Koden
Typ: CVS-88
Serienr: 1181832
Tillv år: 1980-tal
Placering:   Vävstugan
  

RMnr: RM05752 Beskrivning: VHF-manöverenhet(för frekvensområdet 156 MHz)
     
        

Till salu 100:- kr

Omr/Kategori:  Sjöfartsradio/
Fartygsradio
Fabrikat: Svenska Radioaktiebolaget, SRA
Typ: ME 30
Serienr: 1209
Tillv år: 1960-talet
Placering:   Lillhagen
  

Sökparametrar: Kategori: Sjofartsradio , Status: Till salu