1920-talet, totalt 282 varav 262 med bild (92%).

Bild saknas
RM06942 - Klicka på bilden för mer information

Weston 310 1929

Wattmeter 0-150, 0-300 V, 0 - 0,5A , 0 - 1,0 A (75 W, 150W, 300W). Mycket noggrant instrument med spegelskala. Bättre än 1 % noggrannhet. Elektrodynamisk för både lik- och växel-ström. Kalibreringsvärden medföljer.